DVPP Základy programování Python

Základy programování v jazyce Python

Kurz Základy informatického myšlení a programování je v naší nabídce DVPP kurzů již delší dobu a patří do řady kurzů zaměřujících se na rozvoj digitálních kompetencí v souladu se strategií digitálního vzdělávání MŠMT. Zmíněný kurz u nás můžete absolvovat buďto na platformě VBA (Visual Basic for Applications) v prostředí Excelu nebo coby programování v jazyce Python. O první variantě kurzu si mohli přečíst před několika měsíci v jednom z našich článku. Nyní se spolu podíváme na variantu Python.

Programování v Pythonu má bronz

Python logo
Logo Python

Není pochyb o rostoucí oblíbenosti programování v jazyce Python. Na webu TIOBE.com můžete sledovat aktuální trendy používání programovacích jazyků v posledních několika letech. První sedmičku vidíte na grafu níže.

Python podporuje různá programovací paradigmata od objektově orientovaného, procedurálního po funkcionálního. Díky tomu má vynikající vyjadřovací schopnosti. Kód programu je ve srovnání s jinými jazyky krátký a dobře čitelný, proto je vhodný pro programátorské začátečnické pokusy. Má vysokoúrovňové datové struktury, elegantní syntaxi a dynamické typování, které ho společně s jeho interpretovanou povahou činí ideálním jazykem pro skriptování a rychlý vývoj aplikací v mnoha oblastech na téměř všech platformách.

Graf oblíbenosti programovacích jazyků
Graf oblíbenosti programovacích jazyků – zdroj dat TIOBE

Obsahová náplň kurzu programování

Kurz Základy informatického myšlení a programování je cílem zejména na pedagogické pracovníky, kteří potřebují ve svém výuce používat informatický způsob myšlení, navrhovat jednoduché algoritmy a následně je kódovat ve zvoleném programovacím jazyce. Kurz nabízíme v rozsahu 8, 16 a 24 hodin.

Obsahová náplň kurzů a hloubka učiva se odvíjí od konkrétní hodinové dotace. Mezi vyučovaná témata patří mimo jiné metody informatického myšlení (dekompozice, rozpoznávání vzorů, abstrakce, algoritmizace atd.), rozklad komplexních problémů na dílčí části, způsoby zápisu algoritmů, základy programování v daném jazyce (datové typy a proměnné, algoritmické operátory, práce s daty, logické výrazy, události a příkazy, podprogramy), ladění a testování.

Verze v rozsahu 24 hodin nabízí rozšíření o řadu praktického procvičování a je přizpůsoben tak, aby účastník byl schopen absolvovat mezinárodně uznávaný test ECDL z modulu Modul M16: Základy informatického myšlení a programování.

 

Python prostředí grafika ukázka
Ukázka programování v prostředí Python

Termíny školení ICT: Základy informatického myšlení a programování pro pedagogické pracovníky (8 hodin) – webinář

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.
Šablony DVPP pro SŠ a VOŠ
DVPP, ECDL, Python, Základy informatického myšlení

Archivy

On-line výuka tvorby WordPress webu
Víte, jak pracovat na svém osobnostně sociálním rozvoji?

Další podobné články