Základy informatického myšlení a programování

Základy informatického myšlení a programování – DVPP

Rozvoj informačních technologií, zavádění robotů do výroby a požadavky Průmyslu 4.0 kladou nové požadavky na přípravu žáků a studentů a na rozvoj kompetencí, na které nebyl v minulosti kladen takový důraz. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vydalo dokument Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, kde jedním z prioritních cílů je rozvoj informatického myšlení žáků.

Naše vzdělávací instituce se dlouhodobě zaměřuje na rozvoj digitálních kompetencí u svých absolventů. Jako oporu ke stanovení cílů a výstupů využívá testovací platformu ECDL. Jeden z testovacích modulů Základy informatického myšlení a programování stanovuje kompetence a dovednosti v oblasti řešení algoritmů na několika programátorských platformách.

Volba programátorské platformy

Naše vzdělávací středisko připravilo v oblasti DVPP kurz, na kterém se mohou učitelé seznámit s obsahem a tématy, která jsou základem k získání kompetencí informatického myšlení. Při volbě programátorské platformy jsme zvažovali možnost testování v konceptu ECDL. Testování je možné provést v prostředí Visual Studio 2017, které podporuje všechny běžné programovací jazyky, dále na platformě Python a VBA (Visual Basic for Applications) v prostředí Excelu.


Graf používání programovacích jazyků – zdroj TIOBE

V současné době máme připraven kurz na platformě VBA, kterou jsme zvolili proto, že Excel je všeobecně dostupný a známý, a znalost programování v tomto prostředí je vhodná i pro praktické využití v praxi, neboť jde o rozšíření používání maker, tedy o automatizaci úloh v Excelu.

Obsahová náplň kurzu informatického myšlení

Kurz máme rozdělen do 3 bloků po 8 vyučovacích hodinách, především z důvodu nastavení šablon.

Kurz informatického myšlení
Kurz informatického myšlení a programování
  • První blok (den) je zaměřen na teoretické pojmy, vývojové diagramy, vyzkoušení maker záznamem a představení programátorského prostředí v Excelu.
  • Druhý blok (den) se budou probírat základní objekty a běžné příkazy ve Visual Basic. Seznámíte se s proměnnými, větvením a cykly.
  • Třetí blok (den) je zaměřen na další práci s objekty Excelu, se soubory, dialogy, s vlastními funkcemi.

Pokud se chcete v relativně krátké době seznámit s přístupem k výuce informatického myšlení, možnostmi sestavení běžných algoritmů v prostředí VBA, s nastavením a využitím základních objektů prostředí Excelu, jako je buňka, list, sešit a používáním vývojového prostředí VBA, přihlaste se na náš kurz Základy informatického myšlení.

Termíny DVPP kurzu Základy informatického myšlení

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.
Šablony DVPP pro SŠ a VOŠ
ECDL, Programování, Python, VBA, Základy informatického myšlení

Archivy

Polytechnické vzdělávání – praktická zkušenost z jedné střední školy
Digitální gramotnost ve vzdělávání

Další podobné články