DVPP osobnostně sociální rozvoj

Víte, jak pracovat na svém osobnostně sociálním rozvoji?

Jednoduše! Můžete se přihlásit na některý z našich akreditovaných kurzů. Kurzy jsou určeny pro pedagogické pracovníky v MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, VOŠ, gymnáziích, ZUŠ, SUŠ. Dále pak pro učitele speciálních škol, asistentům pedagoga a pedagogickým pracovníkům SVČ, školních družin a školních klubů včetně vedoucích pracovníků.

V současné době realizujeme všechny kurzy v on-line podobě, tzv. synchronních webinářů. I když učíme on-line, i tak jsou naše webináře interaktivní (podobně jako v prezenční verzi) – pro účastníky jsou ještě před zahájením školení k dispozici výukové materiály (prezentace, pracovní listy, dotazníky, testy, …), které si mohou stáhnout z našeho cloudu. V průběhu výuky jsou pak účastníci aktivně zapojeni – formou testů, dotazníků atd. vždy s okamžitou zpětnou vazbou. Je tak na konrétních účastnících, zda a nakolik se aktivně zapojí v průběhu školení. Samozřejmostí je i záznam školení, který pak mají dalších 14 dnů k dispozici na našem e-learningovém portálu a mohou si tak ty části, které je nejvíce zaujaly, nebo celý webinář, opakovaně přehrát.

Víte, jak vypadá naše on-line pracoviště?

Ale jistě“ – ozvalo se ze sluchátka – takže tady ho máte! Vzhledem k tomu, že máme v názvu „Počítačová služba“, tak vás jistě nepřekvapí, že běžně používáme 2 notebooky s externím monitorem, sluchátka, speciální „světlo“ na nasvícení scény, vytištěnou prezentaci a všechny další pracovní soubory k danému školení. Základem pro kvalitní on-line výuku je také co nejlepší připojení k internetu. Ke kompletnímu obrazu chybí jen hrnek s kávou a sklenice s vodou, které byly z estetických důvodů pro účely fotografie odstraněny z dosahu 🙂 Mírný nepořádek podporuje kreativní myšlení!

On-line pracoviště

Vám pro účast na našem webináři stačí jakékoliv zařízení připojené k internetu – notebook, počítač, tablet nebo chytrý telefon. Jak snadné!

Jaké typy osobnostně sociálního rozvoje u nás najdete?

Dá se říci, že pro Vás máme tři typy kurzů – jedna skupina je zaměřena na komunikaci, další na práci s časem a novinkou je kurz zaměřený na snižování stresu Mindfulness. Kurzy na sebe zcela přirozeně navazují – jednotlivá témata se navzájem prolínají – takže neuděláte chybu, když si jich vyberete více – ideálně všechny 🙂

Komunikace, komunikace a zase komunikace …

Jak všichni víme, komunikace je pro nás všechny velmi důležitá a to jak verbální, tak i neverbální. Takže k tomuto tématu máme hned 3 kurzy – Komunikační dovednosti v praxi pedagoga, Asertivní komunikace pedagoga a Komunikační typologie pro pedagogy. Jak jsme již uvedli výše, témata na sebe navazují a tvoří tak vzájemně propojený a doplňující se systém.

  • V rámci kurzu Komunikační dovednosti si projdeme základy verbální i neverbální komunikace, komunikační axiomy, aktivní naslouchání a především konkrétní příklady z praxe včetně praktických cvičení.
  • Asertivní komunikace je pak zaměřena na seznámení a hlavně praktické využití principů, zásad a technik asertivní komunikace a dotkneme se i konfliktů – jak vznikají a jak je řešit.
  • Komunikační typologie je pak více zaměřena na rozpoznání různých typů osobností (dětí i dospělých), se kterými se můžeme setkat. Cílem je naučit se rozpoznat různé typy chování a jednání a naučit se s nimi komunikovat. Dost čast děláme chyby v tom že se snažíme aplikovat na ostatní jedince to, co funguje na nás. Díky tomu si pak neuvědomujeme, že pro efektivní komunikaci je důležité „naladit“ se na partnera. V rámci tohoto kurzu máte možnost absolvovat asi největší počet testů a dotazníků. Díky tomu si pak sami můžete vybrat, co vám nejvíce vyhovuje. Hlavním mottem kurzu je „Poznat lépe sám sebe je prostředkem jak lépe porozumět jiným.“ Určitě to není o tom, že budete každého na potkání testovat 🙂

Jak pracovat s časem a neprokrastinovat?

Time management a Prokrastinace – dvě spojené nádoby! Proč? Protože pokud nemáme dobře zvládnutou práci s časem, plánováním, určováním priorit atd., tak nás, hlavně naše emoce, svádí prokrastinovat neboli neustále něco odkládat. A ruku na srdce, kdo z Vás někdy neprokrastinoval!

V rámci Time managementu se seznámíme se 4 přístupy (generacemi) řízení času, ukážeme si několik technik, které nám pomáhají s lepší organizací a plánováním. Naučíme se pracovat s filtrem důleživosti a lépe tak určovat priority úkolů a činností, které děláme.

Víte, jaký je rozdíl mezi prokrastinací a lenošením? Pokud ne, pak je pro Vás tento kurz jako stvořený. Naučíme se identifikovat prokrastinační tendence a návyky. Ukážeme si celou řadu metod, které nám mohou pomoci v boji s prokrastinací. Naučíme se, jak změnit své prokrastinační návyky a jak je můžeme „přeprogramovat“. Naučíte se, jak každé ráno „sníst svoji žábu„, abyste pak zbytek dne mohli prožít s tím, že Vás už nic horšího nemůže potkat 🙂

Potřebujete lépe pracovat se stresem a zvýšit svoji pozornost?

Kurz Mindfulness vznikl jako reakce na Vaše přání. Ano, i tímto způsobem rozšiřujeme naše portfolio – posloucháme Vás 🙂 Základem je rozpoznat, co (nebo kdo) v nás způsobuje stres. Samotná pedagogická praxe přináší celou řadu situací, které vyžadují jak plnou pozornost pedagoga, tak i řešení stresových situací. Proto je vhoné naučit se snižovat stresovou zátěž, naučit se lépe pracovat s pozorností a všímavostí. Důležité je naučit se nejen tyto situace identifikovat, ale také jim předcházet. Pro správnou práci se stresem a pozorností je vhodné naučit se i pár jednoduchých relaxačních technik, které nám pomohou se zklidnit a omezit roztěkanost.

Aktuální termíny

Vyberte si termín z našich otevřených kurzů. V případě zájmu Vám připravíme speciální školení pro „sborovnu“ – stačí nás kontaktovat na e-mailu: DVPP@poc-sluzba.cz

Osobnostně sociální rozvoj – komunikační typologie pro pedagogy (8 hodin) – webinář

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.

Osobnostně sociální rozvoj – time management pro pedagogy (8 hodin) – webinář

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.

Osobnostně sociální rozvoj – jak překonat prokrastinaci (8 hodin) – webinář

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.
Šablony DVPP pro MŠ a ZŠ, Šablony DVPP pro SŠ a VOŠ
DVPP on-line, Komunikace, On-line pracoviště, On-line výuka, Osobnostně sociální rozvoj, Prokrastinace, Time management

Archivy

Základy programování v jazyce Python
Léto se blíží – sborovny se chtějí vzdělávat

Další podobné články