Vzdělávání pedagogů (nejen) v oblasti ICT

Vzdělávání pedagogů (nejen) v oblasti ICT

Akreditované kurzy v oblasti ICT

Jelikož víme, že, praktické využívání a ovládání různých ICT nástrojů a technologií nabízí pedagogům široké možnosti jejich využití v každodenní praxi, zpestření výuky a mnohdy i usnadnění jejich práce, přinášíme Vám novou nabídku kurzů v oblasti ICT financovatelsných prostřednictvím šablon. Kurzy jsou určeny pro pedagogické pracovníky nejen z různých typů škol (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ), ale také pedagogickým pracovníkům středisek volného času, domů dětí a mládeže, školních družin a školních klubů včetně vedoucích pracovníků.

Nově akreditované kurzy ICT

 1. ICT: Základy informatického myšlení a programování pro pedagogické pracovníky (8, 16 a 24 hodin)
 2. ICT: Využívání informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání (8, 16 a 24 hodin)
 3. ICT: Digitální gramotnost ve vzdělávání – komunikace a tvorba obsahu (8 hodin)
 4. ICT: Digitální gramotnost ve vzdělávání – bezpečnost a řešení problémů (8 hodin)
 5. ICT: Digitální gramotnost ve vzdělávání (16 hodin)
 6. ICT: MS Word v práci učitele – běžné úpravy (8, 16 a 24 hodin)
 7. ICT: MS Word v práci učitele – pokročilé úpravy (8, 16 a 24 hodin)
 8. ICT: MS Excel v práci učitele – běžné úpravy (8, 16 a 24 hodin)
 9. ICT: MS Excel v práci učitele – pokročilé úpravy (8, 16 a 24 hodin)
 10. ICT: MS PowerPoint v práci pedagoga – běžné úpravy (8, 16 a 24 hodin)
 11. ICT: MS PowerPoint v práci učitele – pokročilé úpravy (8, 16 a 24 hodin)

Projektová výuka a podpora podnikavosti

Kromě kurzů v oblasti ICT nově můžeme nabídnout také školení v oblasti podporující ve školách či školských zařízeních projektovou výuku a podnikavost .

 1. Projektová výuka v praxi pedagogických pracovníků SVČ, ŠD, ŠK (8 hodin)
 2. Co by měl pedagog vědět o projektech? (8 hodin)
 3. Co by měl pedagog SVČ, ŠD, ŠK vědět o projektech? (8 hodin)
 4. Školní projekty podporující podnikavost – fiktivní firmy I. (8 hodin)
 5. Školní projekty podporující podnikavost – fiktivní firmy (8 a 16 hodin)
 6. Výchova k podnikavosti (8, 16 a 24 hodin)

Osobnostní rozvoj pedagogů

V tuto chvíli poslední skupinu právě získaných akreditací tvoří kurzy v oblasti osobnostního rozvoje.

 1. Pracovní schopnost pedagoga v průběhu pedagogické praxe (8 hodin)
 2. Profesní portfolio jako součást osobnostního rozvoje pedagoga (8 hodin)
 3. Metody aktivního naslouchání ve školním prostředí (8 hodin)
 4. Krizová intervence v pedagogické praxi (8 hodin)
 5. Komunikace s problémovým rodičem, konflikty a jejich předcházení (8 hodin)
 6. Kurz osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů (16 hodin)
 7. Specifika vedení týmu ve školním prostředí (8 hodin)
 8. Kariérové poradenství z pohledu dalšího vzdělávání a profese (24 hodin)

Informace o obsahu kurzů budou zveřejněny na našich webových stránkách http://sablony-dvpp.cz/ a https://centrum-vzdelavani.cz/, na nichž se můžete do vypsaných termínů kurzů rovněž přihlásit. Pokud byste měli zájem o realizaci kurzu na míru pro určitou skupinu pedagogů přímo ve Vaší škole či školském zařízení, můžete nám kdykoliv napsat na e-mail dvpp@poc-sluzba.cz. Na základě Vašich požadavků si společně dohodneme místo i termín.

Akreditaci MSMT-6689/2018-1-338 si můžete stáhnout na našich webových stránkách.

Šablony DVPP pro MŠ a ZŠ, Šablony DVPP pro SŠ a VOŠ
DVPP, , Šablony pro SŠ, Šablony pro VOŠ, Šablony pro ZŠ, , VOŠ,

Archivy

Vzdělávací kurzy DVPP na míru
Nový typ kurzu „Osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků SŠ a VOŠ“

Další podobné články