V souladu s požadavky šablon pro aktivitu I/1.5 Chůva – personální podpora MŠ nebo 2.I/5 Chůva – personální podpora MŠ zajišťujeme jako autorizovaná osoba zájemcům o tuto pozici získání odpovídající kvalifikace, tj. realizaci zkoušky pro chůvy včetně případné přípravy, a to Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky nebo Chůva pro dětské koutky.

Jaké požadavky musí splnit uchazeč o zkoušky pro chůvy?

Podmínky pro obě tyto kvalifikace jsou určeny Národní soustavou kvalifikací. Požadavky na znalosti a dovednosti uchazeče o zkoušku a forma a rozsah provedení zkoušky včetně způsobu jejího hodnocení jsou dány hodnotícím standardem jednotlivých kvalifikací:

Proč doporučit zkoušku Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky?

Kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky je připravna speciálně pro věkovou skupinu dětí od narození do šesti let věku. Témata jsou sestavena tak, aby absolvent zvládl nejen dítě „hlídat“, ale dokázal o něj komplexně samostatně pečovat a uměl na něj správně výchovně působit. Uvedená kvalifikace dále umožňuje:

 • pracovat v dětských skupinách (dle Zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině se jedná o jednu z možností odborné způsobilosti pečující osoby),
 • zřídit si živnost vázanou „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“ (dle Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání).

Kdo se může ke zkoušce přihlásit?

Zkouška je určena pro všechny zájemce z řad veřejnosti, přičemž uchazeč NEmusí absolvovat žádný předchozí kurz nebo jiné vzdělávání. Přihlásit se ke zkoušce může každý, kdo má potřebné znalosti a dovednosti, nemá logopedickou vadu (ověřuje se potvrzením od lékaře) a splňuje podmínky zákona č.179/2006 sb.:

 • osoba starší 18 let,
 • získala alespoň základy vzdělání.

Jak se ke zkoušce připravit?

V případě, že nemáte potřebné znalosti a dovednosti nebo si je potřebujete doplnit či ujasnit, můžete se zúčastnit některého z připravených typů školení:

 • E-learningový kurz, který je realizován formou samostudia prostřednictvím Vašeho PC nebo notebooku. Místo, čas a intenzita studia je čistě na Vás. Jediné, co potřebujete, je připojení k internetu.
 • Přípravný docházkový kurz, obvkyle realizovaný v rozsahu 1 – 2 dny. Obsahem je seznámení s jednotlivými tématy a vysvětlení specifik zkoušky. Určen je především pro skupinky zájemců, místo, čas, popř. i rozsah a konkrétní zaměření dle stanovených témat je pak možné dohodnout dle potřeby.
 • Rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky v rozsahu 120 hodin teoretické výuky a 40 hodin praktické výuky a Chůva pro dětské koutky v rozsahu 40 hodin teoretické výuky a 20 hodin praktické výuky.

Jak se ke zkoušce (kurzu) přihlásit?

Ke zkoušce se můžete přihlásit se na některý z vypsaných termínů. Připravenu máme také nabídku rekvalifikačních a přípravných kurzů, popř. nabízíme možnost samostudia dle Vašich časových možností s podporou e-learningu.

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.

Pro Vaše případné dotazy nebo dohodnutí termínu zkoušky či přípravného kurzu nás můžete kontaktovat  e-mailem i telefonicky na čísle 724 189 681.

Kdo může zkoušky pro chůvy provádět?

Zkoušky poskytují podle zákona č.179/2006 sb. tzv. autorizované osoby, tj. subjekty, které získaly autorizaci (povolení k provádění zkoušek) od autorizujícího orgánu (příslušného ministerstva). V případě zkoušek profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky je autorizujícím orgánem Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Naproti tomu akreditaci rekvalifikačního kurzu schvaluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Rekvalfikační kurz je tak realizován dle akreditace MŠMT, ale závěrečná zkouška probíhá v souladu s požadavky MPSV.

Co určuje zákon 179/2006 Sb?

Zkoušky jsou realizovány podle Zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Tento zákon, kromě jiného, stanoví:

 • podmínky pro realizaci zkoušek,
 • pravidla a podmínky pro udělování autorizace zkoušejících (autorizovaných osob),
 • podmínky pro hodnocení dosažené odborné způsobilosti uchazečů o získání kvalifikace,
 • pravidla pro průběh zkoušky a vydání osvědčení.