Základy informatického myšlení a programování

Základy informatického myšlení a programování – DVPP

Rozvoj informačních technologií, zavádění robotů do výroby a požadavky Průmyslu 4.0 kladou nové požadavky na přípravu žáků a studentů a na rozvoj kompetencí, na které nebyl v minulosti kladen takový důraz. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vydalo dokument Strategie digitálního vzdělávání…
Click Me
Menu