DVPP Využití robotických hraček ve výuce MŠ

Využití robotických hraček ve výuce MŠ

V našem předchozím článku DVPP na začátku roku 2021 jsme se zmínili o nových akreditovaných kurzech, které jsme pro Vás na tento rok připravili. Dnes si povíme o jednom z našich nových kurzů, jenž se hned po uveřejnění termínu na našem webu setkal s velkým zájmem učitelů MŠ. Mluvíme o kurzu Rozvoj informatického myšlení s využitím robotických hraček. Kurz byl sice původně plánován jen pro prezenční výuku, ale vzhledem k aktuálním přetrvávajícím opatřením jsme se rozhodli vypsat i jeho online formu. S použitím další digitální techniky, zejména dalších kamer, jsme účastníkům v průběhu kurzu zprostředkovali živé záběry na připravený pracovní prostor robotické hračky s ukázkami praktických úloh.

Využití robotických hraček ve výuce

V souladu s hlavními směry vzdělávací politiky ČR 2030+ jsme rozšířili nabídku našich kurzů hlavně v oblasti IT. Výuka IT na školách by se tak měla v nejbližších letech zaměřovat na základy algoritmizace, modelování, práce s grafikou a multimédii, novými digitálními technologiemi a využitím robotických hraček k zatraktivnění výuky.

Zavádění robotických hraček a blokového programování do výuky MŠ a 1.stupně ZŠ se stalo v posledních 2 letech doslova celosvětovým trendem. Pod tímto dětským programováním si nesmíme představovat nějaké zdlouhavé psaní složitých kódů. Berme ho spíš jako myšlenkový proces, kdy dítě chce dosáhnout nějakého konkrétního cíle. Přitom si ujasňuje, které kroky vedou cíli a které ne. Při tomto procesu si dítě rozvíjí spoustu dalších dovedností, především logické myšlení, schopnost utřídit si větší projekt a učí se základy automatizace. Výuka probíhá formou her, které dětem přiblíží, jak se tvoří příkazy pro pohyb některé z robotických hraček, určených pro danou věkovou skupinu.

Rozvoj profesních kompetencí učitelů MŠ

Vzdělávacím cílem našeho nového kurzu je rozvoj profesních kompetencí učitelů MŠ (popř. 1. stupně ZŠ) v oblasti digitální gramotnosti a robotiky prostřednictvím praktického seznámení se s ovládáním a programováním vybraných robotických hraček vhodných pro daný stupeň vzdělávání.

Na kurzu se snažíme ukázat využití robotických hraček v polytechnické výchově dětí, k rozvoji kognitivních a motorických dovedností, které jsou základem pro technické vnímání a tvoření. Praktické úlohy zahrnující vlastní práci s robotickou hračkou Code-a-pillar a robotem Bee-bot a procvičované v průběhu kurzu se mohou stát pro účastníky základem a inspirací pro tvorbu vlastních výukových a výchovných úloh, materiálů a pracovních listů.

robotická hračka

Bezpečnost a využívání digitálních technologií

Vyšší míra využívání digitálních technologií ve vzdělávacím procesu se v posledním roce stala nezbytností. Tuto dovednost je vhodné nadále rozvíjet a především u dětí vhodně využívat. Je nutné si uvědomovat prolínání virtuální reality s realitou skutečnou. Učitel musí umět ukázat žákům silné i slabé stránky využívání digitálních technologií, rizika s tím spojená. Měl by klást důraz na kybernetickou bezpečnost a na bezpečný pohyb ve virtuálním prostoru. I těmito otázkami se v závěru našich kurzů zabýváme.

Bližší informace o obsahu kurzu naleznete na našich stránkách v sekci IT kurzů.

Ohlasy prvních účastníku školení

Školení „robotické hračka“ splnilo mé očekávání. Mělo spád, střídání teoretických i praktických částí ( vypracování úkolů). Nevýhodou on line školení je, že jsme se nemohli prakticky seznámit s různými roboty. Samozřejmě chápu danou situaci.
Ještě jednou děkuji a přeji hodně úspěchů v této nelehké době.

Helena O. účastnice školení Rozvoj informatického myšlení s využitím robotických hraček

Kurz byl dobře připraven, lektorka postupovala srozumitelně a zadávala nám praktické úkoly. Oceňuji ochotu při pomoci s problémy, které se na kurzu vyskytly. Lektorka názorně předvedla různé druhy robotických hraček, ukázala nám několik postupu, jak je v praxi využít. Úkoly, které byly připraveny mohly účastníci zaslat i následně po ukončení daného bloku kruzu a přímo v „online“ výuce se věnovat výkladu.
Lektorka Ing. Monika Kochaníčková, byla milá a vstřícná.

Andrea F. účastníce školení Rozvoj informatického myšlení s využitím robotických hraček

Termíny DVPP kurzu Rozvoj informatického myšlení s využitím robotických hraček

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.
Šablony DVPP pro MŠ a ZŠ
Akreditovaný kurz, Bee-bot, Code-a-pillar, DVPP, DVPP on-line, IT kurzy, On-line výuka, Robot, Robotické hračky

Archivy

Digitální učitel
DVPP on-line až do 30.6.2021

Další podobné články