DVPP - MS PowerPoint v práci pedagoga

MS PowerPoint v práci pedagoga

MS PowerPoint je nejpoužívanější aplikace pro tvorbu prezentací. Každý pedagog by měl být schopen ji smysluplně a plnohodnotně používat. Možnosti ve výuce jsou četné, nejčastěji se jedná o následující.

  • Podpora výuky nové látky.
  • Shrnutí poznatků nové kapitoly.
  • Otázky, úkoly nebo testy k procvičování.
  • Prezentace žákovských projektů.

Varianty promítání výukových prezentací

Prezentaci lze přitom promítat frontálně na plátno či jiné projekční zařízení nebo promítat individuálně na žákovských monitorech. Ve druhém případě se nemusí jednat pouze o monitory počítačů školních, ale i soukromých. Prezentaci tak může žák spouštět ze školního cloudu, aniž by byl fyzicky ve škole přítomen, což by mohla být např. vítaná pomoc pro absentující žáky se svými rodiči.

Podmínkou je pouze využití některé z cloudových služeb s možností nastavení sdílení položek. Variant je několik, např. úložiště Disk Google, které je pro školy zdarma, nebo MS OneDrive, do kterého má dnes nezanedbatelná část škol přístup v rámci licence MS Office 365.

Další variantou je prohlížení prezentací pomocí osobních žákovských mobilů. Je to samozřejmě varianta sporná, protože naráží na spoustu problémů. V některých školách je používání mobilů přímo zakázané, v jiných by jejich hromadné nasazení vyžadovalo posílení školní síťové infrastruktury, v dalších by se zase musely proměnit výukové metody a formy. Stojí to však za zvážení, neboť by to vedlo k aktivizaci žáků a zvýšení jejich digitální gramotnosti, jak o tom už bylo psáno v článku Digitální gramotnost ve vzdělávání.

Vlastní motiv prezentace

Tvůrce prezentace, který není obeznámen s prostředím předlohy snímků a s používáním motivů, je odsouzený ke pracnému formátování jednotlivostí na snímcích. Není navíc schopen udržet jednotný vzhled u většího počtu prezentací. Ideálním řešením je používání vlastního motivu, který si tvůrce pomocí předlohy snímků sám vytvoří. V motivu přitom může použít prvky, které budou odpovídat konkrétní škole (logo, fotografie). Případně lze zhotovit jednotný motiv pro všechny pracovníky školy. Tyto postupy jsou součástí obou našich kurzů MS PowerPoint pro práci pedagoga, jak ve variantě pro běžné úpravy, tak i ve variantě pro pokročilé úpravy.

Termín na školení ICT: MS PowerPoint v práci učitele – běžné úpravy

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.

Termín na školení ICT: MS PowerPoint v práci učitele – pokročilé úpravy

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.
Šablony DVPP pro MŠ a ZŠ, Šablony DVPP pro SŠ a VOŠ
DiskGoogle, Motiv prezentace, MS OneDrive, MS PowerPoint, Předloha snímků

Archivy

Akreditace DVPP pro šablony – máme novinky
Digitální marketing pro školy

Další podobné články