Šablony SŠ - kurz Rozvíjení podnikatelských dovedností

Šablony SŠ – kurz Rozvíjení podnikatelských dovedností

V minulém týdnu jsme zrealizovali další dva běhy akreditovaného školení v rámci DVPP Šablon SŠ – kurz Rozvíjení podnikatelských dovedností. Celkem se jednalo o 34 pedagogů, kteří využili možnosti se seznámit se s praktickou stránkou podnikání pod vedením Ing. Leopolda Podmolíka (CEO), který již podniká více jak 28 let. Pedagogové se seznámili s řadou konkrétních zkušeností z oblasti podnikání a uplatnění, včetně významu základních kompetencí k podnikavosti.

kurz Rozvíjení podnikatelských dovedností
Kurz Rozvíjení podnikatelských dovedností – Uničov

Kurz Rozvíjení podnikatelských dovedností

Pedagogy mimo jiné i zaujaly informace v rámci pasáže o Průmyslu 4.0 ve vazbě na Vzdělávání 4.0. V rámci pátečního školení, které proběhlo v sídle naší společnosti v Olomouci, se otevřela zajímavá diskuze na téma fiktivní firmy ve vazbě na její změny za posledních 10 let. V tomto pátečním běhu bylo složení pedagogů trochu více roztříštěno jak co do typů škol, tak i do zkušeností jednotlivých pedagogů s výukou podnikavosti na jejich školách. Lektor aktivizoval diskuzi, která jistě přispěla k tříbení názorů a zkušeností mezi pedagogy. I po ukončení školení, někteří pedagogové měli otázky na naše výukové materiály používané naší firmou k výuce v této oblasti. Převážně na téma Podnikatelského záměru jako myšlenkového základu celé aplikace dílčích kompetencí k podnikavosti, který se právě v případném podnikatelském záměru v celku projeví. Jedná se vlastně o shrnující závěrečnou práci, ve které studenti prokáží potřebné znalosti a některé dovednosti pro rozjezd vlastního podnikání.

kurz Rozvíjení podnikatelských dovedností
Kurz Rozvíjení podnikatelských dovedností – Olomouc

Druhý běh kurzu Rozvíjení podnikatelských dovedností proběhl ve čtvrtek na Gymnáziu v Uničově, kde nebyla diskuze mezi pedagogy tak rozsáhlá a spíše se zde objevovaly byly dotazy k různým oblastem aplikace podnikavosti na lektora a jeho názory na konkrétní podnikatelskou praxi.

Pojetí našeho kurzu Rozvíjení podnikatelských dovedností hlavně na skutečnou praxi v podnikání a rozbor skutečných dílčích kompetencí k podnikavosti a jejich rozvoj se setkal s pozitivním ohlasem, o kterém svědčí i konkrétní vyjádření zástupce Gymnázia pana RNDr. Vladimíra Slezáka, Ph.D.:

 

Vzdělávací program byl velmi přínosný, zahrnoval celou škálu témat, včetně těch nejaktuálnějších. Účastníci projevili svůj zájem několika zajímavými dotazy, na které lektor ochotně odpověděl.

Další termíny školení Rozvíjení podnikatelských dovedností

Termíny pro

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.

Termíny pro VOŠ

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.

 

Šablony DVPP pro SŠ a VOŠ
DVPP, Olomouc, Rozvíjení podnikatelských dovedností, Šablony pro SŠ, Uničov

Archivy

Přehled kurzů DVPP za rok 2017
Máme další termíny na kurz Projektová výuka

Další podobné články