DVPP on-line školení povoleno

Aktuálně o DVPP od MŠMT – on-line školení povoleno

Včera (25.3.) vydalo Ministerstvo školství a mládeže a tělovýchovy důležitou informaci na svých webových stránkách ohledně školení DVPPINFORMACE O MOŽNOSTI ZMĚNY FORMY USKUTEČŇOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU AKREDITOVANÉHO PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ. V článku se dozvíte, že umožňuje realizovat aktuálně uskutečňované programy akreditované v prezenční formě (případně kombinované formě) nově také distanční formou za pomoci on-line technologií, a to na základě oznámení akreditované vzdělávací instituce a za určitých podmínek a pouze na dobu nezbytně nutnou. Nebo-li při splnění podmínek je akreditované školení DVPP – on-line školení povoleno.

Co to znamená pro školy?

To znamená, že pokud bude mít nějaké škola či skupina pedagogů zájem o absolvování akreditovaného školení DVPP, tak je to možné za splnění různých podmínek (např. že s tím souhlasí všichni účastníci školení nebo že musí být poskytnut jeden přístup pro MŠMT a další viz článku MŠMT). Chápeme, že aktuální situace je stále závažná a komplikovaná pro mnoho pedagogů/učitelů. Ale případně, kdyby jste chtěli absolvovat nějaké, například ICT školení, tak je proto vhodná doba, že se nového naučíte v podstatě ihned to můžete použit v praxi.

Jaké jsou tedy možnosti?

Pojďme si nyní probrat jaké jsou typické možnosti, které si nyní nabízejí z hlediska realizace online školení DVPP.

Škola má MS Office 365 nebo Google Suite

Pokud škola má komplexní kancelářský balíček cloud služeb, tak se dá využít tato možnost, která je pro danou školu pravděpodobně nejpohodlnější. A to z důvodu že se využívá prostředí, které již znají. V případě MS Office 365 by probíhala v rámci služby MS Teams, kam by byl dočasně pozván náš lektor a mohla proběhnout on-line výuka. V případě Google Suite by se pravděpodobně jednalo o využití služby Google Meet (resp. Google Hangouts), kde by opět byl dočasně lektor přizván. V obou případech je výuka realizována tak, že jsou všichni účastníci vidět pomocí web-kamer a mohou komunikovat s lektorem, kterého také vidí. Další důležitou funkcí je sdílení vlastní obrazovky. Tzn. že jak lektor může sdílet vlastní obrazovku, aby mohli účastníci vidět, co lektor ukazuje. Tak i účastníci mohou na sdílet svoji obrazovku a lektor jim tak může dávat zpětnou vazbu, jako kdyby „stál“ za nimi v rámci klasického prezenčního školení.

Možná jste se četli náš poslední článek, který právě rozebíral možností on-line výuky pomocí různých nástrojů – Co použít pro online výuku?

Škola nemá vlastní MS Office365/Google Suite

I v tomto případě není žádný problém. Protože naše vzdělávací společnost má možnost vlastní služby/nástroje, která umožňuje video-konferenci více uživatelů i s funkcionalitou sdílení obrazovky. Tzn. v základu se jedná o podobné řešení jako v předchozím případě. Jen se nejedná o software v režii Microsoft/Google, ale je o software, který běží na našich serverech. I celý proces s možností sdílení pracovních souborů máme vyřešen. Takže sice se jedná o jiné prostředí na, které jste například zvyklí z MS Office nebo Google Suite, ale v dnešní době jsou si všechny nástroje velmi podobné, takže se dá relativně rychle zvyknout.

A je celkem jedno, jestli se jedná o více pedagogů z jedné školy nebo se na on-line termín školení přihlásí učitelé z různých škol, v rámci našeho řešení on-line výuky se nejedná o žádný rozdíl. V podstatě je to dobrá příležitost pro ty učitele, kteří chtěli absolvovat některé akreditované školení DVPP a nemohli nebo nechtěli. A to z různých důvodů například cestovat přes půl republiky nebo to školení trvalo několik dní a nemohli opustit jejich město z různých důvodů.

Co dělat, když se chcete on-line vzdělávat?

Buď nám můžete napsat na e-mail DVPP@poc-sluzba.cz pokud máte speciální požadavky na školení DVPP, které se vám budeme snažit co nejrychleji vyřešit. Nebo se můžete podívat na termíny našich školeních a přihlásit se na (on-line termíny) – v současné době jsme část kurzů (většinou do konce dubna) převedli na on-line formu, tj. podle pokynů MŠMT je 8 hodinový kurz rozepsán v on-line podobě na 2 dny po 2 x 90 minutových blocích. Další vypsané termíny od května jsou uvedeny s konkrétním místem konání. V současné době nevíme, jak se budou opatření vlády a s tím související stanovisko MŠMT, dále vyvíjet. Poukud by současná situace trvala déle, budeme postupně upravovat na on-line formu i na další již vypsané termíny školení.

Šablony DVPP pro MŠ a ZŠ, Šablony DVPP pro SŠ a VOŠ
DVPP, MŠMT, Online kooperace, Online nástroje, Online výuka, Školení

Archivy

Co použít pro online výuku?
První online školení ICT po kontrole MŠMT

Další podobné články