Jaké bylo online vzdělávání DVPP kurzů

Jaké bylo online vzdělávání DVPP kurzů

V období od 25.3. do 30.6.2020 mohli pedagogičtí pracovníci díky dočasnému povolení MŠMT v souvislosti s přijetím krizových opatření absolvovat DVPP kurzy distanční formou za pomocí online technologií. A řada učitelů tuto možnost aktivně využívala a v daném období u nás absolvovala v podobně online vzdělávání hned několik DVPP kurzů uznatelných v rámci „Šablon DVPP“. Pojďme se teď na chvíli poohlédnout, jak toto online vzdělávání probíhalo.

Požadavky na online vzdělávání

Veškeré online výuka byla realizována pomocí videohovoru. Podle pokynů MŠMT byly kurzy realizovány ve 2 blocích po 90 minutách a mezi nimi byla vždy hodinová pauza. Z tohoto důvodu byly původně 8hodinové kurzy v on-line podobě rozepsány na 2 dny. Standardně výuka začínala v 9:00 hod a končila ve 13:00 hod.

Podrobnější informace o výuce konkrétního kurzu obdržel účastník po registraci mailem přímo od lektora kurzu včetně adresy virtuální učebny a odkazu na elektronické učební materiály. V obsahu kurzů jsou části teoretické i praktické, proto zejména u ICT kurzů jsme doporučovali účastníkům pracovat na 2 zařízeních. Na jednom sledovat výklad lektora a na druhém si hned dané probírané postupy zkoušet v příslušném programu (Word, Excel, Powerpoint atd.)

Součástí mailu byly i informace o požadovaných parametrech technických zařízení (notebooků, tabletů či mobilů), z nichž se účastníci budou hlásit do virtuální učebny a sledovat průběh kurzu. Lektor nabízel také možnost vyzkoušení komunikačního kanálu a kvality připojení do naší pokusné virtuální učebny (zpravidla den před vlastním školením). Účastníkům poradil s eventuálními problémy s kamerou, zvukem, připojením či internetovým prohlížečem, aby se maximálně eliminovaly problémy s výpadky v průběhu vlastního kurzu. Tuto možnost zkoušky připojení ocenili hlavně (v online prostředí) méně zkušení uživatelé a velmi pozitivně se k ní vyjadřovali i v hodnoceních zasílaných mailem po skončení kurzů.

Softwarové řešení Jitsi Meet

U většiny kurzů jsme pro vlastní online vzdálenou výuku open-source softwarové řešení Jitsi Meet nainstalované na našem serveru. Zmíněné prostředí nabízí celou řadu užitečných nastavení, a to jak na úrovni řadového účastníka, tak hlavně na úrovně moderátora místnosti (lektora). Umožňuje nastavení hesla místnosti, nastavení kvality hovoru, několik možností sdílení, sledování základních statistik řečníků, lektorovi pak možnost rychlého ztlumení zvuku všem účastníkům. Do debaty se účastník může přihlásit stisknutím symbolu ručičky, což snadní udělování slova, nebo alternativně je možné se do debaty přihlašovat i v chatu.

 

Online vzdělávání - Jitsi ukázka prostředí
Jitsi Meet ukázka prostředí

Online DVPP školení

Za ty 3 měsíce proběhlo u nás několik desítek online DVPP školení hrazených ze Šablon, kterých se účastnilo několik stovek učitelů jako účastníků školení. Přitom největší zájem byl vcelku pochopitelně o kurzy zaměřené na oblast cloud služeb – kurz ICT: Cloudové služby a komunikace v Google Apps, popř. ICT: Office 365 pro školy. Na každý termín právě těchto kurzů se běžně hlásilo 15–20 účastníků z různých koutů naší republiky. V těsném závěsu (co do počtu účastníků) pak byly kurzy zaměřené na Excel a dále kurzy Osobnostně sociálního rozvoje.

Tolik k distanční formě DVPP vzdělávání a od konce června jsme opět najeli na prezenční formu výuky.

Prezenční DVPP kurzy

Aktuální vyhlášené termíny prezenčních DVPP kurzů pro pedagogy a učitele, které se budou konat přímo na našich pobočkách, najdete můžete najít na stránce Termíny DVPP. Nebo se nám ozvěte na e-mail DVPP@poc-sluzba.cz s požadavkem na školení na míru ve vašich prostorách a vynasnažíme se vám jít vstříc.

V naší nabídce najdete samozřejmě celou řadu dalších akreditovaných kurzů, nejen z oblasti ICT, ale i z oblasti osobnostně sociálního rozvoje, projektového řízení atd. V současnosti připravujeme pro Vás kurzy zcela nové – o tom však až v dalších článcích.

Šablony DVPP pro MŠ a ZŠ, Šablony DVPP pro SŠ a VOŠ
DVPP, ICT, Jitsi, MŠMT, Online nástroje, Online výuka

Archivy

Cloud DVPP kurzy nejen ve Zlínském kraji
Prezenční, distanční nebo kombinovaná výuka?

Další podobné články