Prezenční, distanční nebo kombinovaná výuka? DVPP

Prezenční, distanční nebo kombinovaná výuka?

  1. CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ
  2. Šablony DVPP pro MŠ a ZŠ
  3. Prezenční, distanční nebo kombinovaná výuka?

Je zajímavé, že pojmy distanční a kombinovaná výuka jsme až do lektošního jara znali jen z oblasti vzdělávání dospělých, např. firemních zákazníků. V současné době Ministerstvo školství schválilo distanční výuku i na základních a středních školách a chce do konce roku vyzkoušet, jak bude fungovat kombinace prezenční a distanční výuky.

Co si představit pod jednotlivými pojmy?

U distančního vzdělávání rozeznáváme dvě formy – sychronní a asynchronní. Jaký je mezi nimi rozdíl?

  • Synchronní distanční vzdělávání – výuka probíhá na různých místech, ale ve stejný čas. Většinou se jedná o webinář nebo online workshop. Výhodou je, že můžeme využívat např. verbální komunikaci, výklad, prezentaci a diskusi (většinou formou chatu, ale může být i hlasová komunikce). Tato forma výuky se nejvíce podobá běžné výuce, jen je to online.
  • Asynchronní distanční vzdělávání – vzdělávání se děje odděleně, na různých místech a v různém čase. Jedná se o online kurzy, kdy žáci studují samostatně v libovolném čase. Pro učitele je to náročnější, protože musí vytvořit kompletní obsah a udělat to tak, aby to pro žáky bylo zajímavé a atraktivní.

Kombinovaná výuka pak v sobě obsahuje všechny výhody, a samozřejmě i nevýhody, klasické prezenční výuky a distanční výuky. Se všemi třemi formami vzdělávání máme bohaté zkušenosti – včetně distačního vzdělávání pedagogických pracovníků v letošním roce.

Naše zkušenosti s distanční výukou

Distanční vzdělávání pedagogických pracovníků jsme letos zahájili v podstatě hned, jak je MŠMT povolilo. První kurz jsme realizovali 7. a 8. dubna – vždy po 4 výukových hodinách. Použili jsme platformu, kterou máme nainstalovanou na našem firemním serveru a která nám umožnila realizovat souběžně až 5 kurzů. Naše online výuka probíhala synchronní formou, tj. lektor a účastníci byli připojeni ve stejný čas. U ICT kurzů se nám velmi osvědčilo to, že mohli účastníci sdílet pracovní plochu svého počítače a lektor tak mohl průběžně kontrolovat, zda účastníci plní úkoly dobře, nebo kde dělají chybu a hned jim dát zpětnou vazbu – takže komunikace probíhala v podstatě jako u klasické prezenční výuky.

Většina těchto kurzů byla zaměřena na ICT, nicméně jsme formou distačního synchroního vzdělávání realizovali i kurzy Osobnostně sociálního rozvoje, Polytechnické vzdělávání i Výchovu k podnikavosti. Největší zájem byl o kurzy Cloudové služby a komunikace v Google Apps a Office 365 pro školy.

Co Vám můžeme předat a co Vás můžeme naučit

Můžeme Vám předat praktické zkušenosti s distanční výukou – jak si připravit pracoviště, jak si připravit výukové materiály pro sebe a pro žáky, co je vhodné při distanční výuce používat, aby byl kvalitní zvuk apod. Jak u synchronní distanční výuky zapojovat i žáky – hlasovým vstupem nebo přes chat. Jak jim zadávat úkoly a jak jim dávat zpětnou vazbu atd. Jak se připravit před samotnou výukou, na co si dát pozor, jak i s předstihem vyzkoušet připojení a komunikaci se žáky. Jak vyřešit práci s různými typy používaných zařízení – počítač, notebook, tablet, chytrý telefon. Jak vyřešit problémy s kvalitou připojení internetu apod.

Předáme Vám naše zkušenosti s prací Google Suite (nebo Google aplikace) – kontakty, Gmail, Meet, práci s fotografiemi, využívání Jamboardu, práce s Diskem a Kalendářem, vytvoření dotazníku a testu a používání Clasroom.

Naučíme Vás pracovat s videem – provést jednoduchý střih videa a jeho nahrání na některou ze zvolených platforem atd.

Naše akreditace pokrývají všechny kategorie ve školství, takže jsou určeny nejen pro pedagogy a vedoucí pracovníky na MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a SVŠ, ale i pro vychovatele, družináře apod.

Jak vám můžeme pomoci?

Buď nám napiště e-mail na DVPP@poc-sluzba.cz, kde nám můžete napsat své specifické požadavky, nebo pokud chcete proškolit celou sborovnu. Nebo si můžete vybrat z našich „otevřených “ termínů školení v tabulce níže.

Google Suite pro školy

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.

MS Office 365 pro školy

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.
Šablony DVPP pro MŠ a ZŠ, Šablony DVPP pro SŠ a VOŠ
, , , , , , , , , ,

Archivy

Jaké bylo online vzdělávání DVPP kurzů
Tvorba webových stránek pro školy

Další podobné články