Prezenční, distanční nebo kombinovaná výuka? DVPP

Prezenční, distanční nebo kombinovaná výuka?

Je zajímavé, že pojmy distanční a kombinovaná výuka jsme až do lektošního jara znali jen z oblasti vzdělávání dospělých, např. firemních zákazníků. V současné době Ministerstvo školství schválilo distanční výuku i na základních a středních školách a chce do konce roku vyzkoušet, jak bude fungovat kombinace prezenční a distanční výuky.

Co si představit pod jednotlivými pojmy?

U distančního vzdělávání rozeznáváme dvě formy – sychronní a asynchronní. Jaký je mezi nimi rozdíl?

  • Synchronní distanční vzdělávání – výuka probíhá na různých místech, ale ve stejný čas. Většinou se jedná o webinář nebo online workshop. Výhodou je, že můžeme využívat např. verbální komunikaci, výklad, prezentaci a diskusi (většinou formou chatu, ale může být i hlasová komunikce). Tato forma výuky se nejvíce podobá běžné výuce, jen je to online.
  • Asynchronní distanční vzdělávání – vzdělávání se děje odděleně, na různých místech a v různém čase. Jedná se o online kurzy, kdy žáci studují samostatně v libovolném čase. Pro učitele je to náročnější, protože musí vytvořit kompletní obsah a udělat to tak, aby to pro žáky bylo zajímavé a atraktivní.

Kombinovaná výuka pak v sobě obsahuje všechny výhody, a samozřejmě i nevýhody, klasické prezenční výuky a distanční výuky. Se všemi třemi formami vzdělávání máme bohaté zkušenosti – včetně distačního vzdělávání pedagogických pracovníků v letošním roce.

Naše zkušenosti s distanční výukou

Distanční vzdělávání pedagogických pracovníků jsme letos zahájili v podstatě hned, jak je MŠMT povolilo. První kurz jsme realizovali 7. a 8. dubna – vždy po 4 výukových hodinách. Použili jsme platformu, kterou máme nainstalovanou na našem firemním serveru a která nám umožnila realizovat souběžně až 5 kurzů. Naše online výuka probíhala synchronní formou, tj. lektor a účastníci byli připojeni ve stejný čas. U ICT kurzů se nám velmi osvědčilo to, že mohli účastníci sdílet pracovní plochu svého počítače a lektor tak mohl průběžně kontrolovat, zda účastníci plní úkoly dobře, nebo kde dělají chybu a hned jim dát zpětnou vazbu – takže komunikace probíhala v podstatě jako u klasické prezenční výuky.

Většina těchto kurzů byla zaměřena na ICT, nicméně jsme formou distačního synchroního vzdělávání realizovali i kurzy Osobnostně sociálního rozvoje, Polytechnické vzdělávání i Výchovu k podnikavosti. Největší zájem byl o kurzy Cloudové služby a komunikace v Google Apps a Office 365 pro školy.

Co Vám můžeme předat a co Vás můžeme naučit

Můžeme Vám předat praktické zkušenosti s distanční výukou – jak si připravit pracoviště, jak si připravit výukové materiály pro sebe a pro žáky, co je vhodné při distanční výuce používat, aby byl kvalitní zvuk apod. Jak u synchronní distanční výuky zapojovat i žáky – hlasovým vstupem nebo přes chat. Jak jim zadávat úkoly a jak jim dávat zpětnou vazbu atd. Jak se připravit před samotnou výukou, na co si dát pozor, jak i s předstihem vyzkoušet připojení a komunikaci se žáky. Jak vyřešit práci s různými typy používaných zařízení – počítač, notebook, tablet, chytrý telefon. Jak vyřešit problémy s kvalitou připojení internetu apod.

Předáme Vám naše zkušenosti s prací Google Suite (nebo Google aplikace) – kontakty, Gmail, Meet, práci s fotografiemi, využívání Jamboardu, práce s Diskem a Kalendářem, vytvoření dotazníku a testu a používání Clasroom.

Naučíme Vás pracovat s videem – provést jednoduchý střih videa a jeho nahrání na některou ze zvolených platforem atd.

Naše akreditace pokrývají všechny kategorie ve školství, takže jsou určeny nejen pro pedagogy a vedoucí pracovníky na MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a SVŠ, ale i pro vychovatele, družináře apod.

Jak vám můžeme pomoci?

Buď nám napiště e-mail na DVPP@poc-sluzba.cz, kde nám můžete napsat své specifické požadavky, nebo pokud chcete proškolit celou sborovnu. Nebo si můžete vybrat z našich „otevřených “ termínů školení v tabulce níže.

Google Suite pro školy

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.

MS Office 365 pro školy

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.
Šablony DVPP pro MŠ a ZŠ, Šablony DVPP pro SŠ a VOŠ
Cloud, Fotky Google, Google, Google aps, Google Classroom, Google Disk, Google Hangouts, Google Meet, Google Suite, MS Office, MS Office 365

Archivy

Jaké bylo online vzdělávání DVPP kurzů
Tvorba webových stránek pro školy

Další podobné články