Robotické hračky ve výuce pro ZŠ/SŠ

Robotické hračky ve výuce pro ZŠ/SŠ

  1. CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ
  2. Šablony DVPP pro MŠ a ZŠ
  3. Robotické hračky ve výuce pro ZŠ/SŠ

V článku Využití robotických hraček ve výuce MŠ jsme se věnovali jednomu z našich nově akreditovaných kurzů. Jednalo se o kurz Rozvoj informatického myšlení s využitím robotických hraček pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Dnes se podíváme na další naše robotické kurzy, jejichž cílem je opět rozvoj profesních kompetencí učitelů v oblasti digitální gramotnosti a robotiky. Učitelé se na praktických cvičeních seznámení se s ovládáním a programováním vybraných robotických hraček vhodných tentokrát pro ZŠ/SŠ stupeň vzdělávání.

Výuka robotiky z hlediska revize rámcového vzdělávacího programu v oblasti Informačních a komunikačních technologií je primárně zaměřena na plnění očekávaných výstupů tématického okruhu Algoritmizace a programování. Práce s jednoduchými mechanickými konstrukcemi a jejich následné programování ve výuce pomohou žákům pochopit základní principy fungování všudypřítomných digitálních technologií.

Robot ozobot
Robotické hračky -Ozobot

Kurzy Ozobot I. a Ozobot II.

V naší nabídce objevíte 2 kurzy zaměřené na robotické hračky Ozobot Bit a Ozobot Evo. Zmíněné edukativní pomůcky vedou k rozvoji kognitivních a motorických dovedností, které jsou základem pro technické vnímání a tvoření žáků. Účastníci se na kurzu seznámí se základními pravidly a postupy pro ovládání a programování robotických hraček typu Ozobot. Vyzkouší si mobilní aplikace a vývojové prostředí pro návrh vlastních programů. Praktické úlohy procvičované v průběhu kurzu se mohou stát pro účastníky základem a inspirací pro tvorbu vlastních výukových a výchovných úloh, materiálů a pracovních listů.

Robotické hračky ve výuce pro ZŠ/SŠ - roboticke hracky lego mindstorms

Kurzy LEGO Education a LEGO MINDSTORMS

Další 2 robotické z naší nabídky využívají stavebnice LEGO. V případě kurzu LEGO Education pracují účastníci se stavebnicí LEGO WeDo a u druhého z kurzů se stavebnici LEGO Mindstorms EV3. Cílem kurzů je ukázat účastníkům využití zmíněných programovatelných robotických stavebnic ve výuce ZŠ, popř. SŠ. Vyzkouší si stavbu modelu robota, seznámí se s možnostmi ovládání a programování jednotlivých robotických stavebnic LEGO ve vývojovém grafické prostředí pro blokové programování (WeDo, EV3). A na závěr kurzu si vytvoří vlastní program pro pohyb robota a otestují jeho funkčnost.

Bližší informace o obsahu kurzu naleznete na našich stránkách v sekci IT kurzů.

Termíny DVPP kurzů

29.05. 2023Olomouc 8 hod.
ICT: Výuka robotiky s LEGO Education (8 hodin)
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Akreditované kurzy - Šablony - ICT
Pozn: Prezenční výuka 8:00 - 15:00
2 290 Kč
05.06. 2023Olomouc 8 hod.
ICT: Výuka robotiky s LEGO MINDSTORMS (8 hodin)
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Akreditované kurzy - Šablony - ICT
Pozn: Prezenční výuka 8:00 - 15:00
2 290 Kč
Šablony DVPP pro MŠ a ZŠ, Šablony DVPP pro SŠ a VOŠ
, , , ,

Archivy

Získejte titul MBA prostřednictvím DVPP
Výuka robotiky s LEGO Education

Další podobné články