DVPP – 3 důvody pro výchovu k podnikavosti

DVPP – 3 důvody pro výchovu k podnikavosti

Určitě si říkáte – proč zavádět výchovu k podnikavosti do vzdělávacích programů naší školy? Proč? Protože žijeme ve vysoce konkurenčním prostředí. Naše děti a mládež hledá své místo na slunci v různých podmínkách doma i v zahraničí. Jenže, jaká je skutečná připravenost našich absolventů obstát v konkurenci? V tomto DVPP článku si rozebereme 3 důvody pro výchovu k podnikavosti.

1. Konkurenceschopnost mladých lidí v globalizované ekonomice

Podporou Podnikatelského vzdělávání/výchovy se zvyšují kompetence mladých lidí k podnikání: „proaktivní přístup a tvořivost“, „schopnost převést nápady na plány a jejich realizaci“, „osobní předpoklady“ a „schopnosti přijímat riziko“. Všechny tyto schopnosti se pozitivně projevují jak v pracovním prostředí, tak ve volném čase. Tyto kompetence nejsou však přínosem pouze pro jedince jako pro potencionálního podnikatele, ale také pro zaměstnance. Neboť od současných zaměstnanců se v mnoha případech očekává stejně iniciativní a podnikavý duch.

2. Dobré jméno školy a přitažlivost pro zájemce o studium

O naše absolventy, zejména z prestižních škol, je velký zájem jak tuzemských, tak i zahraničních firem. Očekávají vysokou odbornou i podnikatelskou zdatnost. Možná vás zajímá, jak co nejlépe své studenty vybavit pro život. I vaše škola může publikovat aktivity posilující podnikatelské schopnosti, zejména chuť učit se nové věci, odvahu riskovat, prozákaznickou orientaci a ekonomické myšlení. Nyní je nezbytné umožnit také vzdělávání pedagogů a podpořit tak jejich další rozvoj.

3. Strategie EU „Evropa 2020“

Podpora podnikatelského vzdělávání v EU začíná získávat stále větší pozornost. Je součástí vnitrostátních učebních osnov, které jsou určeny pro odborné vzdělávání. Přestože si potřebnost výchovy mladé generace nejen k podnikání, ale především k podnikavosti v nejširším slova smyslu, uvědomují evropské i české úřady, v praxi je stále podpora takové výchovy nedostatečná. Na nutnosti posílení klíčových kompetencípodnikavosti se shodují evropské strategické dokumenty, doporučení českých rámcových vzdělávacích programů i hlasy podnikatelů z praxe. Možná vás zajímá, jak propojit podnikatelské vzdělávání s praxí. Začněte u u pedagogů, kteří potřebují metodickou podporu pro to, aby byli schopni a ochotni vkládat prvky výchovy k podnikání do výuky tak často, jak to jen bude možné.

Autor článku a lektora kurzu DVPP Rozvíjení podnikatelských dovedností : Výchova k podnikavosti v rozsahu 8, 16 a 24 hodin pro učitele SŠ a VOŠ je Ing. Terézia Stavinohová

Termíny dalších školení DVPP – „podnikavost“

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.
Šablony DVPP pro SŠ a VOŠ
DVPP, Rozvíjení podnikatelských dovedností, Šablony pro SŠ, Šablony pro VOŠ, , VOŠ

Archivy

Polytechnické vzdělávání – Vzdělávání pedagogů středních škol postřehy
Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ a VOŠ zaměřené na projektovou výuku

Další podobné články