Polytechnické vzdělávání - praktická zkušenost z jedné střední školy

Polytechnické vzdělávání – praktická zkušenost z jedné střední školy

Střední zahradnická škola Rajhrad je také částečně školou designu a estetiky, prostě škola v parku. Pedagogové, kteří se zúčastnili vzdělávacího projektu „Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ zaměřené na polytechnické vzdělávání, organizované vzdělávací společností CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ – Počítačová služba s.r.o., jsou nadšenci, kteří pro školu žijí. Kromě odbornosti, učí studenty mít dobrý pocit z dobře vykonané práce. I když občas vzdělávají také účastníky, kteří se vlastně ani vzdělávat nechtějí.

Střední zahradnická škola Rajhrad

Škola má s Polytechnikou (polytechnickým vzděláváním) bohaté zkušenosti. Měli jsme příležitost nasát atmosféru zejména v odborné výuce a odborné praxi, ale též o přestávkách. Můžeme otevřeně říci, že klima ve škole je velmi pohodové a klidné, však s důrazem na odbornost. Je samozřejmé, že studenti pracují a dokonce umějí pozdravit, což jinde nebývá pravidlem.

V teorii i praxi se zde promítají všechny prvky polytechnického vzdělávání. Napřed studenti a posléze absolventi jsou schopnými odborníky, protože získávají zkušenosti nejen ve výuce, ale zúčastňují se řady regionálních, republikových a také mezinárodních soutěží, některé významné soutěže i odborné akce sami organizují a vždycky s dobrým umístěním.

Pro praxi

Významným kritériem je, že škola vychovává pro praxi a pro podnikatelský život, nikoli pro úřady práce. Zde se odráží poctivá práce učitelů a mistrů odborného výcviku. Absolventi nacházejí uplatnění v blízkém i širším okolí, někteří úspěšně pracují v nedalekém zahraničí – v Rakousku.

Tlak na průběh praxe u podnikatelských subjektů, ( jako třeba na strojírenských, stavebních a dalších odborných školách), není vždy možný. Řada významných firem zahradnické a floristické odbornosti se nevěnuje pěstování a šlechtění, ale stali se z nich pouze překupníci cizích výpěstků, které dále prodávají. Je to patrně pohodlnější, ale není to smyslem výchovy odborníků. Na praxi by se tak mohlo stát, že studenti v procesu pouze zametají, uklízejí nebo polepují čárové kódy na květináče… Škola tak v rámci praxe významně využívá vlastních skleníků, vlastních pozemků se sady, s vinicí a vlastní mechanizaci, …

V rámci školení byla probrána celá řada témat, týkající se polytechnické výuky. Ať už se jednalo o propojení teorie a praxe, což je u této školy velmi dobře zastoupeno, tak i práce s pomůckami, směrování na rozvoj myšlení a kreativity, a spoustu dalších témat, spadajících do polytechnického vzdělávání.

Jako většina středních odborných škol, má i tato škola určité problémy s naplněním některých oborů, proto spolupracují se spádovými základními školami a organizují pro žáky ZŠ odborné a zábavné kroužky nebo akce. Přesvědčují rodiče a děti, že jejich absolventi, v porovnání s jinými, nacházejí v životě zajímavé uplatnění. I to je předmětem polytechnického vzdělávání.

Pozitivní skutečností je, že téma polytechnického vzdělávání nemusí být jen „na papíře“, ale je dobré jej zavést i do samotné výuky teorie i praxe. Je dobré pozitivní zkušenosti a nápady sdílet dále, což v našich kurzech bez problémů funguje.

Máte i Vy zájem dozvědět se něco více o tom, jak polytechnické vzdělávání funguje v praxi a co by mohlo přinést i Vám? Pak neváhejte a přihlaste se na některý z našich otevřených školení na našem webu. V případě větší skupiny a zájmu z Vaší strany, se můžeme dohodnout i na individuální výuce.

Nejbližší termíny DVPP školení „Polytechnické vzdělávání“

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.
Šablony DVPP pro SŠ a VOŠ
DVPP, Polytechnické vzdělávání, Rajhrad, Šablony pro SŠ,

Archivy

3 důvody pro využití projektové výuky i ve Vaší škole
Základy informatického myšlení a programování – DVPP

Další podobné články