Více jak 100 absolventů DVPP kurzu "Polytechnické vzdělávání"

Více jak 100 absolventů DVPP kurzu „Polytechnické vzdělávání“

Programem „Vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol zaměřené na polytechnické vzdělávání„, pořádaného CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ – Počítačová služba s.r.o., prošlo více jak 100 odborných učitelů.

Nosným programem je projekt „Průmysl 4.0“, který byl zahájen před téměř 7 lety v Hannoveru pod názvem „Indusry 4.0“. Podle této myšlenky vzniknou „chytré továrny“, které budou využívat kyberneticko-fyzikální systémy. Nutno říci, že podnikatelé v České republice nástup tohoto celosvětového procesu s přehledem zvládají. Jinak by nebyli totiž konkurenceschopní! Podnikatelé intenzívně investují do špičkových technologií, do automatizace a digitalizace řízení výroby, řízení jakosti, řízení skladů, údržby, to vše v duchu znalostní společnosti, znalostní ekonomiky. Nezapomínáme na výzkum realizovaný v nových konstrukcích a technologiích. Jiné schopné firmy, implementují digitální technologie do stávajících procesů.

Je určitým paradoxem, že zejména odborné školství, které je dodavatelem pracovní síly / lidských zdrojů pro podnikatele, zatím o tomto procesu téměř není informováno a nevytváří podmínky pro jeho realizaci ve výuce na školách, zejména na středních odborných.

Více jak 100 pedagogů absolvovalo „Polytechnické vzdělávání“

CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ se rozhodlo nastartovat tento proces tzv. zdola. Dnes více jak stovka zmíněných účastníků vzdělávacího procesu vyučuje v duchu tohoto významného projektu své studenty, dále informuje své ředitele a případně náměstky řídící školství, že tato potřeba vznikla a je velmi naléhavá. Podnikatelská sféra, která je jediná tvůrcem HDP a HNP se bez znalostmi a dovednostmi vybavených absolventů mnoha oborů neobejde, (pokud Česká republika nemá končit mezi „banánovými republikami“).

A tak v rámci ČR učí více, jak stovka učitelů odborných předmětů, kteří propojují tradici s budoucností, jsou nositeli a šiřiteli přijaté strategie „Průmysl 4.0“.

Okénko do VOŠ, SPŠ automobilní a technické, v Českých Budějovicích

Měl jsem možnost přednášet pedagogům VOŠ, SPŠ automobilní a technické, v Českých Budějovicích. Využil jsem nabídnuté příležitosti a možnosti prohlédnout si VOŠ, SPŠ automobilní a technickou, po jednotlivých laboratořích. Musím napsat, že jsem byl překvapen a nadšen vysokou úrovní této školy.

Jednak učiteli, jací jsou nadšenci a odborníci, jednak technickým vybavením jmenované školy. Prošel jsem laboratoře zaměřené na „elektro“ vybavení vozidel různých značek s možností simulace poruch, včetně jejich odstranění. Na příklad laboratoře pro získání a doplnění základních vědomostí a postupů měření a zjišťování závad.

Dále jsem navštívil laboratoř s montážními stojany pro simulaci konkrétních procesů ve vazbách „elektro“ – pneumatika – hydraulika – optika. Tato laboratoř slouží výuce navrhování složitých obvodů, jejich odzkoušení funkčnosti navržených řešení. Rovněž automobilní laboratoře s fungujícími řezy automobilů vybraných značek, s možností simulace procesů a také s možnostmi demontáže a montáže, zejména pak odstraňování nalezených závad vozidel.

Všechny laboratoře slouží k praktické výuce studentů zaměřené na vybavení vozidel různých značek a také laboratoře pro získání a doplnění základních postupů, zejména zkušeností se zjišťováním závad a jejich odstraněním. Výuka nezapomíná ani na současně provozované starší vozy, se kterými se setkají budoucí technici a mechanici v praxi.

Špičkou techniky je 3D laboratoř, kde si studenti pod odborným vedením mohou nasimulovat vozidlo, jeho celkové vybavení, mohou vyndávat jednotlivé díly, případně součástky, otáčet je a přemísťovat a opět simulovat jednotlivé procesy. Všechny laboratoře slouží k teoretické a zejména pak k praktické výuce studentů a jsou plně využívány.

Reference od účastníků

Chtěla bych Vám poděkovat za perfektně zvládnutý seminář …

České Budějovice

Další termíny DVPP kurzu „Polytechnické vzdělávání“

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.

Autor článku: Ing. Jaroslav Havelka

Šablony DVPP pro SŠ a VOŠ
"chytré továrny", DVPP, Průmysl 4.0

Archivy

Proč se zúčastnit školení „Osobnostně sociálního rozvoje“?
EXCEL pro DVPP

Další podobné články