Více jak 100 absolventů DVPP kurzu "Polytechnické vzdělávání"

Více jak 100 absolventů DVPP kurzu “Polytechnické vzdělávání”

Programem “Vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol zaměřené na polytechnické vzdělávání“, pořádaného CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ – Počítačová služba s.r.o., prošlo více jak 100 odborných učitelů. Nosným programem je projekt “Průmysl 4.0”, který byl zahájen před téměř 7 lety v Hannoveru pod názvem “Indusry…
Click Me
Menu