Studium MBA i pro ředitele škol DVPP

Titul MBA prostřednictvím DVPP

Byl ukončen již druhý ročník studia MBA (z celkových pěti). V tomto ročníku byli mezi studenty hojně zastoupeni i ředitelé a vedoucí pracovníci škol a školských zařízení. Konkrétně v dubnu 2023 zakončilo úspěšně své studium 11 manažerů škol a získalo tak prestižní titul MBA.

Zaměření on-line studia MBA

Jedním z podstatných důvodů zájmu ředitelů škol o naše studium je jednak on-line forma a také právě obsah a zaměření. Již více jak 5 let námi zřizovaná Akademie digitálního managementu z.ú. realizuje studium tématicky zaměřené na Digitální kompetence manažerů. Tímto navazuje na více jak 33ti leté zkušenosti se vzděláváním dospělých v oblasti IT mateřské společnosti Počítačová služba s.r.o, která jen v posledních dvou covidových letech zrealizovala on-line školení také i v oblasti IT pro více jak 6000 pedagogů z celé ČR.

Závěrečné obhajoby ročníku 2021/23

Obhajoby MBA - 2023 - 2

Na přelomu konce března a začátku dubna proběhlo několik termínů závěrečných obhajob ročníku 2021/23. Obhajoby jsme realizovali ve dvou variantách a to prezenčně a on-line. Potěšilo nás, že většina účastníků byla ochotna absolvovat cestu do Olomouce a zúčastnila se prezenční varianty obhajob. Výsledný poměr byl 2/3 prezenčně a 1/3 online.

Témata závěrečných prací studia MBA

K bohaté diskusi v rámci obhajob závěrečných prací (jak popisujeme ZDE) také přispěla témata závěrečných prací a jejich odborné zpracování studenty MBA. Vítězem v parametru rozsahu práce zvítězila paní ředitelka ZŠ, která pracuje ve školství již více jak 30 let z toho 15 let na pozici ředitelky. Její práce měla celkem 189 normo stran textu a stala se vítězkou za celých 5 ročníků našeho studia MBA. Z čehož 118 stran byla samostatná práce a přílohy byly v rozsahu cca 60 stran a zbytek pak byly zdroje, seznam literatury a odkazů. Tématem nebylo nic jiného než „Personalistika a digitální době a rozvoj potenciálu lidí v současné škole.“

Závěrečné práce z oblasti školství

Rádi zde uvedeme některé další podobně kvalitní práce z řad spolužáků „ředitelů základních a středních škol„. Obhajované práce na následující témata (názvy prací):

  • Využití 3D technologií v zájmovém vzdělávání – (86 stran)
  • Implementace 3D tisku a 3D modelování do výuky na gymnáziu XY – (44 stran)
  • Proces digitální transformace a vliv digitálních procesů na edukaci a učitele škol – (67 stran)
  • Implementace systému řízení kvality na základní škole – (53 stran)
  • Digitalizace procesu přijímacího řízení na středních školách – (52 stran)
  • Digitální gramotnost pedagogů X základní školy Y – (68 stran)
  • Koncepce rozvoje digitální gramotnosti a kompetencí pedagogů základních škol – (55 stran)
  • Zavedení Age managementu do ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – (52 stran)

Uvádíme zde jen něktré práce, nejedná se tedy o úplný výčet z oblasti školství.

Rozdíly mezi on-line a prezenční obhajobou

Zásadní rozdíl mezi oběma formami obhajob byl v zapojení ostatních studentů. Při prezenční formě bylo časté, že se ostatní (přihlížející) studenti dotazovali obhajovatele, který prezentoval svoji závěrečnou práci. Nebylo výjimkou, kdy se nad tématy otevřela živá diskuse. Do značné míry můžeme konstatovat, že k diskusi přispěla i velice zajímavá a profesionálně vypracovaná témata závěrečných prací. O tuto bohatou diskuzi jsme byli v on-line formě trochu ochuzeni, i když i zde diskuse probíhala, jen v menším rozsashu.

On-line formu využili naši slovenští studenti a studenti se vzdálenějších částí ČR, kde je důvod jasný a stále více významný, tj. úspora času na dojíždění. Právě u manažerů jsme v posledních letech jasně svědky nárůstu trendu využívání on-line vzdělávání.

Nový ročník

Další ročník našeho studia MBA se zaměřením na digitální komptence manažerů začíná 30. 9. 2023, takže na jednu stranu ještě máte čas se přihlásit, ale na druhou stranu nemůžeme garantovat, že např. v září ještě budou volná místa, protože nám přihlášky přichází již do začátku tohoto roku. Takže, kdo chcete mít jistotu „svého“ místa, pak se přihlaste na stránce přihláška nebo pomocí e-mailu na info@akademie-dm.cz.

DVPP - ostatní
DVPP, DVPP on-line, MBA, Studium MBA, Titul MBA, Vedoucí pracovníci

Archivy

Digitální učitel
Výchova k podnikavosti

Další podobné články