DVPP - výchova k podnikavosti

Výchova k podnikavosti

Výchova k podnikavosti by měla být, podle mého názoru, součástí běžných osnov už na druhém stupni základní školy a na všech typech středních škol. Proč? Protože je dobré, aby si i žáci ZŠ a studenti na středních školách uvědomili, co všechno souvisí s jakoukoliv formou podnikatelské činnosti. Aby si mohli vyzkoušet zpracovat podnikatelský plán a tím si za pomoci pedagoga zjistit všechny potřebné informace pro „rozjezd“ podnikatelské činnosti. A také, aby si sami uvědomili, zda je to pro ně do budoucna cesta, které by se chtěli věnovat, nebo jim tento způsob „obživy“ vyhovovat neude. Nic není špatně – každý z nás má nějaké dispozice, schopnosti, dovednosti, které nám dávají předpoklad pro úspěšný pracovní život. Proto je důležité, aby si studenti vyzkoušeli jednotlivé role v rámci podnikatelské činnosti a zjistili, co jim vyhovuje a co ne.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro pedagogy, kteří se v rámci své pedagogické činnosti věnují tématu podnikání a podnikavost. Cílem kurzu je dát účastníkům informace, inspiraci pro práci se studenty v  rámci tématu podnikání. Dát jim k dispozici přehled legislativy týkající se podnikání, nových možností podnikatelské činnosti, nové nástroje, … Dát jim i praktický pohled z business oblasti. Předat jim vlastní zkušenosti z oblasti podnikání jak z pohledu OSVČ, tak i z pohledu právnické osoby.

Smysl a obsah podnikavosti jako stylu života

Když už se člověk rozhodne, že bude podnikat, měl by vzít v úvahu také to, že podnikání není jen práce. Podnikatel, který svou práci dělá dobře, totiž svou prací žije. Podnikání není jen o tom vydělat si velké peníze. Je to životní styl. Musí si zvyknout na to, že získá svobodu, co se plánování práce a času v ní strávené týče, ale spolu s touto svobodou jde ruku v ruce i zodpovědnost a povinnosti. 

Vše kolem nás se mění – někdy v této souvislosti používáme termín VUCA WORD. Slovo VUCA je zkratka, která se skládá ze čtyř pojmů volatilita, nejistota, složitost a nejednoznačnost. Zjednoduššeně řečeno – svět kolem nás se radikálně mění nejen pro jednotlivce, ale i pro firmy. Jedná se o to, že staré postupy již dneska neplatí, mění se motivy i motivace. Proto je potřeba připravit mladou generaci na to, aby se uměla v „novém“ světě pohybovat a orientovat. Proto je i obsah kurzu „Výchova k podnikavosti“ postaven tak, aby reflektoval nové podmínky pro podnikání, nové prostředky, nové způsoby financování atd.

Jaké informace na kurzu získáte?

V první řadě základní informace o tom, co je podnikání a co je potřeba vědět před zahájením podnikatelské činnosti. Jaké máme typy obchodních korporací. Jaká legislatva souvisí s podnikáním. Co je to podnikatelská příležitost, zájem zákazníků, za co a jak budou zákazníci platit.

Seznámíte se jak se standardní strukturou podnikatelského záměru, tak i se zjednodušenou strukturou Lean Canvas. Seznámíte se s tím, jak provést analýzu zákazníků, jak zpracovat finanční plán, jak pracovat s cash flow, …

Nedílnou součástí podnikatelského plánu i vlastní podnikatelské činnosti je i marketing. Podíváme se na základy marketingu, na využití digitálních nástrojů komunikace v propagaci firmy. Ukážeme si, jak funguje Guerilla marketing a Buzz marketing.

Zjistíte, co nebo kdo je to freelancer, startup, coworking, jaké možnosti nabízí pro začínající podnikatele Impact HUBy, jak funguje podnikatelský akcelerátor, …

Podíváme se jak funguje Crowdfunding jako další z možností financování podnikatelského záměru. Ukážeme si nejúspěšnější projekty. Odborníci říkají, že prvním hromadným financováním byla sbírka na české Národní divadlo 🙂 . Mezi nejúspěšněnjší projekty nejznámější crowdfundingové platformy HITHIT je projekt DVTV, kdy cílová částka 750 000 Kč byla naplněna z 1299 % a vybralo se celkem 9 743 882 Kč.

Jak se přihlásit?

Jednoduše – buď si vyberete některý z vypsaných termínů, nebo si u nás můžete objednat školení přímo pro Vaši školu – a to jak prezenčně, tak i distančně. Stačí nám je napsat na info@poc-sluzba.cz

Šablony DVPP pro MŠ a ZŠ, Šablony DVPP pro SŠ a VOŠ
Akreditovaný kurz, DVPP, Podnikavost, Rozvíjení podnikatelských dovedností, Šablony pro SŠ

Archivy

Titul MBA prostřednictvím DVPP

Další podobné články