Získejte titul MBA prostřednictvím DVPP

Získejte titul MBA prostřednictvím DVPP

Již 4 roky realizujeme studium MBA, kterého se zúčastnilo i několik ředitelů škol (základních, středních, VOŠ i jazykových škol), kteří si studium hradili ze svého. V poslední době se se nám opakovaly dotazy na možnost zúčastnit se studia MBA a zvýšit si tak svoje znalosti v oblasti digitálních kompetencí prostřednictvím úhrady v systému DVPP.

A my jsme to vyřešili

Podařilo se nám získat akreditaci DVPP (formou on-line synchronního webináře) pro ředitele a vedoucí pracovníky škol a školských zařízení. Jedná se o soubor celkem 12 seminářů obsahujících všechna témata našeho studia MBA, které je tématicky zaměřené na Digitální kompetence ředitele školy/manažera. Tímto se Vám otvírá možnost úhrady celého studia a získání titulu MBA z prostředků DVPP.

Tématické zaměření studia MBA

Semináře jsou zaměřeny na orientaci a schopnost řídit oblast digitalizace školy/organizace tak, aby Vám získané znalosti a dovednosti pomohly v rozhodování, např. při využití prostředků evropských dotací určené na digitalizaci školy apod.

Aktuálně předpokládáme, že budou i konzultovány aktuální výzvy pro čerpání evropských prostředků právě na téma digitalizace.

Bližší informace k možnosti využití prostředků DVPP pro získání titulu MBA najdete na našem webu k DVPP včetně kopie udělené akreditace DVPP.

Přehled přednášek studia MBA on-line (webinář)

Bližší informace ke studiu MBA (obsah studia, partneři studia, lektoři,…) najdete na www.Akademie-DM.cz .

Všichni účastníci studia dále (bez ohledu na získanou slevu) mohou také čerpat zdarma další Benefity, bližší informace najdete v části na webu „Proč studovat MBA na Akademii digitálního managementu?

Hodnocení ředitelky ZŠ – absolvenkty studia MBA

Pro ilustraci hodnocení jedné z absolventek studia MB – ředitelky ZŠ. Co jsem ocenila především:

 • Jednotící prvek celého studia a všech jeho tematických přednášek a workshopů – kompetence managera v digitální době. Studium jsem ukončila v čase, kdy se o nové digitální strategii ve školství zatím jen mluvilo, ale na převratné změny ve vzdělávání, které posunuly vnímání využívání digitálních technologií k výuce, jsem byla v mnohém připravena.
 • Výběr lektorů jako osobností úzce spojených s praxí a nabízejících kromě ucelené teorie také praktické workshopy v autentickém prostředí.
 • Propracovaný studijní systém, zejména časově zvládnutelné a dopředu naplánované termíny setkání, jasně definované podmínky studia a požadavky na výstupní práce.
 • Ověřené kontakty na odborníky, instituce a organizace, které se danou problematikou zabývají.
 • Odkazy na další podpůrné materiály a literaturu, díky kterým je možné si téma dále prohloubit.
 • Přesah do osobního života.
 • V neposlední řadě kvalitní studijní zázemí a příjemné prostředí.

Proč studovat MBA u nás?

 • Více jak 25 let zkušeností ve vzdělávání dospělých prostřednictvím zřizovatele akademii CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ – Počítačová služba s.r.o.
 • zahajujeme již 4. ročník našeho studia MBA
 • Špičkoví lektoři, kteří jsou odborníci ve svých oborech.
 • Zaměření studia na digitální management – což je velice atraktivní zaměření.
 • V rámci studia je možnost absolvovat zdarma tyto zkoušky:
  • buď 2x profesní zkoušky dle NSK z předem daných možností (Lektor dalšího vzdělávání – 75-001-T, Manažer projektu – 63-007-RPersonalista – 62-007-N)
  • nebo 1x profesní zkouška dle NSK z předem daných možností + 1 zkouška ECDL v rozsahu (4x modul ECDL Core nebo 1x modul ECDL Advanced)

Organizace studia

Délka studia – 3 semestry (zahájení pro jednotlivce 25. 9. 2021 nebo samostatnou skupinu ředitelů 23. 10. 2021)

 1. semestr: 6 x jednou měsíčně sobotní (on-line webinář) od 9:00 hodin do cca 15:00 hodin
 2. semestr: 6 x jednou měsíčně sobotní (on-line webinář) od 9:00 hodin do cca 15:00 hodin
 3. semestr: Samostatná příprava diplomové práce, závěrečná obhajoba

Cena (možnost hradit přes DVPP)

Celková konečná cena studia MBA je 59 900 Kč za všechny 3 semestry, tzn. á 4 990 Kč za jednotlivý DVPP webinář

Partneři studia MBA:

Kontakt

Ing. Leopold Podmolík, MBA – jednatel firmy Počítačová služba s.r.o. a ředitel Akademie digitálního managementu z.ú.

Případné dotazy zasílejte na LPodmolik@Akademie-DM.cz

DVPP - ostatní
DVPP, DVPP 2021, MBA, Ředitelé, Titul MBA, Vedoucí pracovníci

Archivy

Léto se blíží – sborovny se chtějí vzdělávat
Robotické hračky ve výuce pro ZŠ/SŠ

Další podobné články