Studium MBA i pro vedoucí pracovník ze školství - 2022/2024

Studium MBA i pro vedoucí pracovníky ve školství

Naše Akademie digitálního management otevírá nový ročník studia MBA, který v minulých letech také absolvovalo několik vedoucích pedagogických pracovníků. Vzhledem k pozitivním ohlasům od současných ředitelů škol a vedoucích školských zařízení, kteří aktuálně studují naše MBA, si Vás dovolujeme informovat o blížícím se zahájení nového, již V. ročníku, našeho studia MBA a to v sobotu 17.9.2022.

Naše studium MBA má několik výhod

  • živá on-line výuka jednotlivých seminářů s možností opakovaného shlédnutí seminářů ze záznamu,
  • atraktivní zaměření studia na Digitální kompetence manažera,
  • přednášky s lektory, kteří působí právě mimo oblast školství (vystoupení z vlastní bubliny)
  • Všech našich 12 seminářů v rámci prvního a druhého semestru studia MBA je akreditováno na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů pod Č.j.: MSMT- 14575/2021-4-558.

Čímž se otevírá možnost úhrady studia MBA formou samostatných dílčích úhrad 12 seminářů z prostředků DVPP (cena za jeden seminář je 4 990 Kč). Semináře lze financovat ze zdrojů na ONIV.

Hodnocení studia MBA od samotných ředitelů škol

Na našem webu si můžete přečíst odezvu přímo od studentů MBA/ředitelů škol, a to jak v článku Hodnocení studia MBA od ředitelky školy, tak Další pohled ředitelů škol na naše studium MBA.

Informace o studiu najdete na stránkách Akademie digitálního managementu a k aktuálnímu zahajovanému ročníku 17.9.2022 v aktuální článku.

Pro koho je určeno naše studium MBA?

Jak z názvu vyplývá, jedná se o studium se zaměřením na business, tedy na manažery – v tomto kontextu se patří i vedoucí pracovníci ve školství. Takže naše studium MBA je zaměřeno na získání znalostí v oboru managementu – naše Akademie digitálního managementu se zaměřujeme na digitální kompetence manažerů tak, aby byli připraveni pro nové výzvy v digitální době (či v digitálním prostředí).

Poslední volná místa

Jak už to bývá tradičně každý rok, tak se nám přihlašují studenti do nového ročníku MBA na poslední chvíli, takže i letos pro vás máme připraveno několik, ale opravdu pouze několik, volných míst. Nejrychlejší způsob, abyste stihli již první přednášku, je použít kontakty +420 602 735 024 nebo info@akademie-dm.cz.

DVPP - ostatní
Digitální kompetence, Digitální učitel, DVPP, DVPP on-line, MBA, Titul MBA, Vedoucí pracovníci

Archivy

Fotíte a natáčíte videa svým chytrým telefonem?
ICT: MS PowerPoint – pokročilé úpravy

Další podobné články