DVPP - Lego Education - Výuka robotiky

Výuka robotiky s LEGO Education

V reakci na nové výzvy současné společnosti byl upraven RVP pro školy především v kapitolách týkajících se digitálních dovedností. Znalosti ve využívání informačních technologií ve všech předmětech jsou dnes nezbytností, jsou nezbytné i pro praxi.

Výuka robotiky ve školách

Naše školící středisko jde učitelům v tomto směru vstříc. Akreditovalo a vyučuje celou řadu témat, která pomohou učitelům zařadit rozvoj digitálních kompetencí a informatického myšlení do svých předmětů, vytvořit a vést kroužky s tímto zaměřením. Naše vzdělání je často zaměřeno na konkrétní doporučené výukové prostředky s ukázkou potřebných postupů.

Výuka robotiky v programu LEGO Education

Firma LEGO se dlouho zaměřuje na rozvíjení kreativity, jemné motoriky a technické představivosti u dětí. Všichni jsme se s touto stavebnicí setkali. Pro výuku moderních technologií ale vybavila svoje stavebnice robotickými součástkami, jako jsou řídící moduly, servomotory a čidla. Vytvořila jednoduchý blokově orientovaný programovací jazyk a doplnila vše metodikou, postupy a učebními návody. Systém nazvala LEGO education a využívají jej učitelé a školy na celém světě. Možná drobnou nevýhodou je, že podpůrné materiály jsou většinou v angličtině.

Co Vám dá náš seminář?

Při naší výuce robotiky s LEGO Education Vás seznámíme s metodikami a postupy, připravenými firmou Lego pro výuku. Představíme Vám stavebnice vhodné pro výuku robotiky a informatického myšlení pro žáky různého věku.

Zaměříme se ale na představení výukové sady WEDO 2.0 LEGO Education, která je vhodná pro děti prvního a druhého stupně základních škol.

Aktuální termíny

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.

Workshop s WEDO 2.0

Náplní této části výuky bude sestavení různých typů pohonů viz video.

Pohony

Na těchto základech můžete konstruovat libovolné kreativní roboty. Mohou to být simulace strojů, lidí, živočichů, dění v přírodě i společnosti.

Vyzkoušíte si sami sestavit některý z pohonů. Využijete k tomu přichystaný návod z LEGO Education. Prohlédnete si možné aplikace těchto  pohonů v různých robotech.

Jako ukázku finální sestavené pomůcky se podívejte na simulaci letu včely. Tento model může být vhodným doplňkem k výuce přírodopisu, téma hmyz a opylování.

Opylování

Pokud chcete vědět více, obraťte se na naši koordinátorku DVPP.

Akreditace, Šablony DVPP pro MŠ a ZŠ
Lego, Lego Education, Lego WeDo, Programování, Robot, Robotické hračky, Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT

Archivy

Robotické hračky ve výuce pro ZŠ/SŠ
Naprogramujte si svého OZOBOTa

Další podobné články