3 důvody pro využití projektové výuky i ve vaší škole

3 důvody pro využití projektové výuky i ve Vaší škole

Blíží se termín podávání přihlášek na střední školy, propagace středních škol vrcholí. Opravdu máte co nabídnout svým studentům? Co hledají rodiče pro své děti a co preferují mladí lidé při volbě povolání? To jsou trumfy, které mohou rozhodnout i o budoucnosti vaší školy.

Prestiž školy

Prestiž školy je tvořena nejen její historií, ale hlavně perspektivou, kterou nabízí svým absolventům. Co umí a jak se mohou uplatnit naši studenti v praktickém životě? Potenciální zaměstnavatelé hledají nejen odborně a jazykově vybavené pracovníky, ale hlavně lidi odpovědné, samostatné a důsledné v plnění svěřených úkolů, kterým nechybí důslednost a vytrvalost. Jak vybavit vaše studenty těmito dovednostmi? Nabídněte jim zábavu a dobrodružství. Používejte moderní výukové metody.

Zábava pro studenty

Zábava pro studenty je stejně důležitá jako jejich vzdělání. Projektová výuka jako jedna z progresivních metod, umožňuje připravit studenty na pozdější reálné situace. Projekty rozvíjejí schopnosti žáků v mnoha směrech. Tím, že staví na vnitřní motivaci, podporují iniciativu žáků, kteří tak dostávají možnost seberealizace. Z toho, co se naučili, si pak pamatují mnohem více a mnohem déle, než kdyby si takovou situací neprošli.

Příprava na život

Příprava na život pomocí projektové výuky přináší osobní přístup ke každému z žáků, rozvoj jejich osobitých schopností a předpokladů, učí je spolupracovat ve skupině. Mimo to, žáci rozvíjí samostatnost, plánování a propojování poznatků z různých oblastí. Učí se vidět příležitost v reálném životě a možnosti jejího využití.

Aby byla projektová výuka přínosem a stala se konkurenční výhodou vaší školy, musí být učitelé vaší školy schopni zrealizovat projekty připravené, dobře navržené a promyšlené. Vybrat témata, která budou nejen zajímavá, vhodného rozsahu, ale i zajímavou možností závěrečného výstupu – prezentací, videa nebo webové či facebookové stránky.

Chcete-li uspět, musíte nejen něco dobře umět, ale musíte to i umět dobře prodat. Chcete se to naučit? Přihlaste se na naše školení. Termíny akreditovaných kurzů DVPP na téma projektová výuka na SŠ/VOŠ níže.

Termíny DVPP školení – Projektová výuka

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.
Šablony DVPP pro SŠ a VOŠ
Projektová výuka, Šablony pro SŠ, Šablony pro VOŠ, Termíny školení, Učitel

Archivy

EXCEL pro DVPP
Polytechnické vzdělávání – praktická zkušenost z jedné střední školy

Další podobné články