Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ a VOŠ zaměřené na projektovou výuku

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ a VOŠ zaměřené na projektovou výuku

Na konci srpna, ve dnech 29. – 31. 8. 2018, jsme pořádali v Olomouci pro učitele středních a vyšších odborných škol vzdělávací cyklus v rámci „šablon“ s tématem „projektová výuka“.

Co bylo obsahem vzdělávacího cyklu Projektová výuka?

Obsahem bylo seznámit účastníky (pedagogické pracovníky středních a vyšších odborných škol) s teoretickými východisky projektové výuky a její propojeností s teorií řízení projektů a školní praxí.

Výuka probíhala ve třech dnech, kdy se účastníci v průběhu prvního dne seznámili se základními principy projektové výuky a její návazností na teorii řízení projektů, s charakteristickými znaky projektové výuky a jejími pozitivy a negativy. Druhý den byl zaměřen na teorii životního cyklu projektové metody výuky a její aplikaci v praxi a na seznámení s některými novými metodami využitelnými v rámci projektové metody výuky. Třetí den účastníci pracovali s dokumentací projektové výuky a se sestavením metodického listu projektové výuky a procházeli si některé úspěšně realizované typy projektové výuky.

Kde probíhal vzdělávací cyklus Projektová výuka?

Vzdělávací cyklus byl realizován v učebnách společnosti Počítačová služba s.r.o.Olomouci na Stupkově ulici. K běžným standardům realizátora akce patří moderně vybavené učebny včetně dataprojektoru a pro účastníky nachystané výukové materiály a občerstvení po celou dobu realizace vzdělávání.

Má projektová výuka v dnešní škole své místo?

Na tuto otázku musíme odpovědět samozřejmě ano. A účastníci vzdělávacího cyklu o tom dostali řadu důkazů. Projektová metoda výuky patří mezi moderní výukové metody. Je založena na motivaci žáků a jejich samostatné projektové aktivitě, na aktivním zapojení všech žáků, na integraci poznatků z různých předmětů, na odpovědnosti žáků za dosažení stanoveného cíle a vytvoření výsledného produktu. Je však nutné i zmínit to, že projektová výuka je velmi časově náročná pro učitele na dokonalou přípravu.

Další termíny školení DVPP se zaměřením na projektovou výuku

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.

Bude Počítačová služba realizovat další podobné vzdělávací cyklu pro učitele?

Ano, Počítačová služba s.r.o. je vzdělávací společností, která se pravidelně a zodpovědně věnuje dalšímu vzdělávání našich učitelů. Pravidelně připravujeme a plánujeme další vzdělávací aktivity v rámci „šablon“ i mimo ně. Podrobnou nabídku jednotlivých vzdělávacích aktivit v rámci DVPP najdete na tomto webu – Akreditované kurzy v rámci šablon DVPP nebo Akreditované kurzy mimo šablony DVPP. Další vzdělávací kurzy jako rekvalifikační či firemní firmy Počítačová služba s.r.o. najdete na firemním webu www.centrum-vzdelavani.cz.

Chcete připravit výuku pro konkrétní potřeby Vaší školy? Máte zájem o další informace o projektové výuce? Stačí nám jen napsat na info@poc-sluzba.cz

Šablony DVPP pro SŠ a VOŠ
DVPP, Olomouc, Projektová výuka

Archivy

DVPP – 3 důvody pro výchovu k podnikavosti
Polytechnické vzdělávání v praxi SŠ a VOŠ

Další podobné články