DVPP - Polytechnické vzdělávání v praxi

Polytechnické vzdělávání v praxi SŠ a VOŠ

Polytechnické vzdělávání, co to je a jak může vypadat v praxi středních a vyšších odborných škol? Tentokrát Vám nechceme popisovat, jak probíhají teoretické semináře, ale chceme ukázat příklad dobré praxe. O své zkušenosti získané v rámci realizace jednoho běhu našeho akreditovaného kurzu DVPP se s námi podělil jeho odborný školitel.

Kurz zaměřený na polytechnické vzdělávání Počítačová služba s.r.o. realizovala pro pedagogický sbor VOŠ, SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích. Tato škola může být bezpochyby považována za vzorový příklad polytechnického vzdělávání ve smyslu vzdělávání poskytujícího vědomosti o vědeckých principech a odvětvích výroby, znalosti z technických a jiných oborů a všeobecně technické dovednosti.

A co říká sám lektor?

I když jsem měl ve své dlouholeté praxi, ať jako pedagog na střední či vysoké škole nebo jako ředitel Okresní hospodářské komory, příležitost poznat řadu škol, musím napsat, že jsem byl překvapen a nadšen vysokou úrovní právě této školy. Jednak učiteli, jací jsou nadšenci a odborníci, jednak technickým vybavením. Velmi rád jsem tedy využil nabídnuté příležitosti a možnosti prohlédnout si VOŠ, SPŠ automobilní a technickou v Českých Budějovicích, po jednotlivých laboratořích:

  • Laboratoř zaměřená na elektro vybavení vozidel různých značek a možností simulace poruch a jejich odstranění – Elektrolaboratoř
  • Laboratoř pro získání a doplnění základních vědomostí a postupů měření – Strojírenská laboratoř
  • Automobilní laboratoř s fungujícími řezy automobilů mnoha značek, s možností simulace procesů – Autolaboratoř zaměřená na podvozek, Autolaboratoř zaměřená na pohon, Autolaboratoř zaměřená na komfortní a palivové systémy vozidel
  • 3D laboratoř – jedná se o Učebnu 3D projekce

Všechny laboratoře slouží nejen k teoretické, ale především k praktické výuce studentů. Studenti mají možnost seznámit se s vybavením vozidel různých značek. Výuka nezapomíná ani na starší vozy, se kterými se budoucí technici a mechanici setkají v praxi. Nedocenitelnou zkušeností pro studenty je možnost získat, resp. doplnit své znalosti základních postupů zejména v oblasti zjišťování a odstraňování nejrůznějších závad. Špičkou techniky je 3D laboratoř. V této laboratoři mohou studenti pod odborným vedením nasimulovat vozidlo a jeho celkové vybavení. V případě potřeby mohou rovněž vyndávat jednotlivé díly a součástky, otáčet je, přemísťovat a opět simulovat jednotlivé procesy. Za zmínku rovněž stojí, že škola provozuje stanici STK, což je patrně rarita v ČR.

Bohužel, jak ukazuje praxe i tato škola se potýká s problémy se znalostmi a dovednostmi žáků přicházejících ze základních škol. Talentovaní a technicky zaměření žáci devátých tříd (a jejich rodiče) často upřednostňují studium na gymnáziu. Odborné školy tak stojí v pozadí jejich zájmu a mnohdy musí přijímat i slabší žáky.

Na závěr…..

Polytechnické vzdělávání může mít, bezpochyby, řadu podob a forem. Vždy záleží na konkrétní škole, jejím zaměření, možnostech a také dovednostech a zkušenostech jejich pedagogů. A právě rozvoj nových znalostí pedagogů je oblast, se kterou Vám můžeme pomoct. Pokud budete chtít zrealizovat školení ve své škole pro pedagogický sbor, napište nám na e-mail HFidranska@poc-sluzba.cz a my Vám připravíme školení na míru podle Vašich požadavků. Pokud chcete kurz absolvovat sami, můžete se přihlásit na vypsané termíny níže.

Termíny kurzu DVPP „Polytechnické vzdělávání”

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.

 

Šablony DVPP pro SŠ a VOŠ
3D projekce, Autolaboratoř, DVPP, Šablony pro SŠ, Šablony pro VOŠ, , VOŠ

Archivy

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ a VOŠ zaměřené na projektovou výuku
Kurzy DVPP 2019 již vypsány, přihlaste se!

Další podobné články