On-line výuka Google Suite pro školy - DVPP

On-line výuka Google Suite pro školy

Nástroje, které jsou součástí Google Suite pro vzdělávání, umožňují pedagogům organizovat efektivní on-line výuku. Jde o službu poskytující „balík“ vzájemně spolupracujících aplikací určených pro nasazení ve školách, o službu, která je pro školy všech typů zdarma. Právě na tyto nástroje je zaměřená praktická část kurzu Využívání informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání.

Nástroje G Suite pro školy
Nástroje G Suite pro školy

Jak on-line výuka kurzu probíhá?

Veškerá on-line výuka je realizována pomocí videohovoru v aplikaci Jitsi Meet.

V obsahu kurzu jsou části teoretické i praktické. Pro práci s nástroji Google není možné použít službu G Suite pro vzdělávání, protože ta je uvolněna pouze pro školská zařízení. K dispozici jsou jen osobní účty Google, které máme pro tyto účely připravené. Účastníci kurzu mohou i tak po přihlášení do těchto účtů využívat potřebné nástroje.

Z průběhu výuky

Co se během výuky prakticky procvičuje?

 • Tvorba a správa souborů a složek na Disk Google.
 • Spolupráce na souborech typu Dokumenty Google, Tabulky Google, Prezentace Google a Nákresy Google.
 • Sběr dat pomocí aplikace Formuláře Google – formuláře, dotazníky, ankety, kvízy…
 • Výuka pomocí Google Classroom:
  • Tvorba nových kurzů a přihlašování do nich.
  • Tvorba témat, výukových materiálů a úkolů v kurzech.
  • Možnosti distribuce souborů pro studenty.
  • Termíny úkolů – propojení se službou Kalendář Google.
  • Zpětná vazba – sebekontrola studentů, kontrola prací studentů, hodnocení studentů.
 • Videohovor pomocí nástroje Hangouts případně Google Duo.

Po absolvování kurzu jsou účastníci schopni posoudit, zda nástroje G Suite pro vzdělávání budou vhodné pro účely jejich školy. Po registraci školy do služby, jsou pak schopni sami tvořit nástrojem Classroom kurzy s různorodým obsahem, komunikovat s žáky, zadávat a kontrolovat jim úkoly a koordinovat jejich postup.

Počet „on-line“ absolventů DVPP školení

Od doby, kdy je MŠMT povoleno realizovat on-line školení akreditovaných kurzů DVPP tak máme již více jak 100 „on-line“ absolventů našich školení. Je pěkné vidět, jak si celá společnost zvyká na on-line prostředí. Uvidíme, co nám budoucnost přinese, ale nyní v praxi vidíme, že jsme možná na začátku nového standardu ve výuce.

Další termíny školení ICT: Cloudové služby a komunikace v Google Apps

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.
Šablony DVPP pro MŠ a ZŠ, Šablony DVPP pro SŠ a VOŠ
Google, Google aps, Google Suite

Archivy

DVPP kurz – Digitální (on-line) marketing pro školy
DVPP on-line výuka až do 30. 6. 2020

Další podobné články