DVPP kurzy opět on-line (webináře) synchronní on-line výuka

DVPP kurzy opět on-line (webináře)

Aktuální situace ohledně realizace akreditovaných školení DVPP v podstatě zakazuje prezenční vzdělávání, takže se na scénu vrací on-line výuka akreditovaných kurzů.

Je on-line výuka DVPP povolena MŠMT?

Ano, dle informací zveřejných na webu MŠMT, resp. v článku Opatření k možnosti změny prezenční formy programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V tomto článku je uvedeno, že MŠMT umožňuje realizovat změnu formy u programů průběžného vzdělávání (myšleno z prezenční na distanční), a to bez předchozího souhlasu MŠMT, avšak za dodržení následujících podmínek:

  1. akreditovaná vzdělávací instituce zajistí zachování a dodržení rozsahu programu, tj. schválené hodinové dotace, obsahových témat, lektorů, garanta a cílů programu;
    (tento bod není pro nás problém – to je v podstatě samozřejmost)
  2. distanční vzdělávání je realizováno synchronní formou (webináře, videokonference), která umožňuje současný přenos zvuku, obrazu, textu a dat mezi dvěma a více účastníky na libovolnou vzdálenost v reálném čase tak, aby byla zajištěna bezprostřední interakce a zpětná vazba všech účastníků kurzů, a to za dodržení podmínek pro realizaci webinářů a videokonferencí; či asynchronní formou pomocí LMS systému, případně kombinací obou forem, dodržení podmínek může být v případě potřeby kontrolováno;
    (tento bod opět jsme zvládli již na jaře a budeme v tomto pokračovat i nadále)
  3. v případě čerpání finančních prostředků formou jednotkových nákladů financovaných z OP VVV tzv. šablon je možné realizovat distanční vzdělávání pouze synchronní formou dle písm. a) a b) a za současného dodržení podmínek uvedených pro relevantní výzvy financované z OP VVV.
    (k tomuto bodu máme pouze komentář, že nabízíme pouze synchronní formu, tnz. že se jedná vždy o živý videopřenos mezi účastníky školení a lektorem, kteří pak k tomuto záznamu dostanou přístup)

Bude vše stejné jako na jaře?

O proti režimu na jaře, kdy se řešila pouze samotná on-line (synchronní) výuka DVPP, jsou dnes nastaveny nové podmínky týkající se zajištění záznamu z on-line výuky. V praxi to znamená, že nebudeme používat software pro on-line výuku, který jsme používali na jaře, ale přejdeme na nový, sofistikovanější, systém. Touto novou platformou pro on-line komunikace je ZOOM, se kterou možná již někteří z vás mají předchozí zkušenost. Kromě možnosti záznamů z on-line výuky nám tato platforma nabízí také větší možnosti interaktivity, lepší služby a spolehlivější přenos.

Takže po skončení on-line výuky (webináře) budete moci shlédnout záznam celého kurzu a to po dobu minimálně 14 dní na našem e-learningovém portále – https://elearning.centrum-vzdelavani.cz.

Zbývající orgranizační zajištění zůstavá stejné – výuka bude rozdělena na 90 minutové bloky, kdy v rámci jednoho dne je možné realizovat dva 90 minutové bloky s hodinovou pauzou mezi nimi. Realizace 8 hodinového školení se tak rozdělí do 2 pracovních dnů – 4 x 90 min. Výuka bude opět probíhat od 9:00 do 13:00 hod. Prezenční listina bude nahrazena printscreenem přihlášených účastníků, stejně jako na jaře.

Doufáme, že budete s našimi on-line kurzy minimálně stejně spokojení jako v první polovině roku a trochu doufáme, že snad budete ještě o stupínek spokojenějšá právě díky sofistikovanější platormě pro on-line výuku. Bližší informace o tom, co je potřeba si nachystat pro on-line výuky prostřednictvím nástroje ZOOM si rozebereme v dalším článku.

Jak hodnotili naše on-line DVPP kurzy na jaře?

V posledních 14 dnech už to byl můj druhý webinář, jeden jsem měla ještě od jiné společnosti. Školení jako takové bylo velmi zajímavé a myslím, že i dobře připravené a velmi srozumitelné s přihlédnutím k úrovni zdatnosti záčátečníků (pan školitel ochotně čekal a dal čas se zorientovat). Tento způsob mi vyhovuje, pokud nechci strávit spoustu času na cestě.

Lenka S. – kurz MS Office 365

Naučný webinář o digitálním marketingu. Nyní mám už pokročilé povědomí o SEO, PPC a dalších součástí týkající se digitálního marketingu. Pan Ing. Podmolík vše vysvětluje detailně a srozumitelně. Jakožto zástupce ředitele na soukromé škole musím říct, že si z tohoho webináře odnáším dost zajímavých poznatků, které se budou hodit jak pro správu webových stránek, tak např. propagačních aktivit. Děkuji.

ArtEcon Praha – kurz Digitální marketing pro školy

Kde najít naše DVPP školení?

Tak, jak bylo v předchozím části článku zmíněno, je nyní povoleno všechny akreditované kurzy DVPP realizovat on-line formou (distanční, synchronní). Takže můžete opět vybírat z celé naší nabídky akreditovaných DVPP kurzů. Také se můžete podívat na připravené „otevřené“ termíny, které máme pro vás připraveny. Všechny kurzy jsou označeny slovíčkem „webinář“ a místo realizace je „on-line“. Pracujeme na přepracování celého našeho harmonogramu.

V případě, že budete chtít realizovat školení pro sborovnu, stačí se na nás obrátit a poslat mail na dvpp@poc-sluzba.cz

Šablony DVPP pro MŠ a ZŠ, Šablony DVPP pro SŠ a VOŠ
Akreditovaný kurz, DVPP Brno, DVPP Olomouc, DVPP on-line, Online nástroje, Online výuka

Archivy

Tvorba webových stránek pro školy
Nově také „odpolední“ on-line DVPP kurzy

Další podobné články