S dvouletými dětmi přišly do mateřských škol změny

S dvouletými dětmi přišly do mateřských škol změny

Aktuálně vyhlášené termíny sobotních kurzů Vám pomohou zorientovat se v nové problematice, kterou s sebou přináší zašleňování dvouletých dětí do mateřských škol. Možná se ptáte, proč se zabývat právě otázkou práce pedagoga s dvouletými dětmi? Odpověď je zcela zřejmá. Legislativní úprava, která umožnila přijímat do mateřských škol děti od dvou let, s sebou v praxi přinesla nemalé problémy. Současné mateřské školky v mnoha případech nebyly připraveny pracovat s dvouletými dětmi, a to nejen po stránce technické a materiální, ale ani po stránce personální. I když všichni pedagogové mateřských škol musí splňovat podmínky vzdělání stanovené zákonem, mnohdy nejsou zcela připraveni pracovat s touto věkovou kategorií prostě proto, že v rámci jejich studia nebyla daná problematika vyučována.

Práce pedagoga s dvouletými dětmi

Jaká je tedy praxe? Jsou dvouleté děti jiné oproti dětem starším? Co vyžadují dvouleté děti a jak s nimi pracovat? Jak organizovat denní režim a aktivity při integraci dětí mladších tří let? Tyto a další otázky si kladou všichni, kteří začínají pracovat s dětmi mladšími tří let. Z pohledu vývoje dítěte se jedná o období, ve kterém je nutné zaměřit pozornost nejen na rozvoj jemné i hrubé motoriky, ale také na sebeobsluhu či rozvoj sociálního chování dítěte.

Dvouleté dítě má, na rozdíl od dětí třeba jen o rok starších, zcela jinou potřebu spánku, nemá zafixované hygienické návyky (mnohdy jsou nutné ještě pleny), jinak reaguje na vnější podněty (typické je období vzdoru), řadu činností zvládá pouze s dopomocí, typická je pararelní hra, atd., atd. Je tedy více než zřejmé, že začlenění dvouletých dětí do MŠ klade nemalé nároky na všechen pečující personál.

Jak tedy na to?

Právě na potřebu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) reagují např. i Šablony pro ZŠ a MŠ I, v rámci kterých je podpořena možnost pedagogům v MŠ absolvovat aktivitu I/2.4 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ. Právě v souladu s těmito požadavky jsme pro všechny zájemce o tuto problematiku připravili stejnojmenný kurz. Kromě kurzů realizovaných přímo pro konkrétní mateřské školy právě otevíráme také otevřený kurz. Kurz bude probíhat celkem 3 x, a to od března jednu sobotu v měsíci v rozsahu 8 vyučovacích hodin denně, takže běžná činnost pedagoga v mateřské škole nebude narušena.

Přihlásit se můžete již nyní.

Nezařazené

Archivy

Připravované kurzy pro SŠ a VOŠ – akreditace DVPP
Vzdělávací aktivity pro realizátory Místních akčních plánů (MAP)

Další podobné články