akreditace DVPP

Připravované kurzy pro SŠ a VOŠ – akreditace DVPP

Připravované akreditace DVPP

V návaznosti na vyhlášenou výzvu pro střední školy a vyšší odborné školy – „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I“ jsme pro vás připravili akreditace DVPP PRO kurzy, které bude možné uhradit právě z finančních prostředků této výzvy. V současné době jsou tyto kurzy na posouzení u akreditační komise. O získání akreditací vás budeme informovat v rámci našich aktualit. A na jaká témata a kurzy se vlastně můžete těšit?

Akreditace DVPP – kurzy pro střední školy:

 1. Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti (16, 24, 80 hodin)
 2. Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ zaměřené na rozvoj matematické gramotnosti (16, 24, 80 hodin)
 3. Rozvíjení podnikatelských dovedností (výchova k podnikavosti) na SŠ (16, 24, 80 hodin)
 4. Osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků SŠ zaměřený na rozvoj kompetencí (16 hodin)
 5. Osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků SŠ zaměřený na komunikační dovednosti a spolupráci (16 hodin)
 6. Osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků SŠ zaměřený na konflikty a obtížné situace (16 hodin)
 7. Osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků SŠ zaměřený na sebepoznání a sebereflexi (16 hodin)
 8. Osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků SŠ (24, 80 hodin)
 9. Osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků SŠ zaměřený na rozvoj kompetencí (8 hodin)
 10. Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ v oblasti ICT (8, 16, 24, 80 hodin)
 11. Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ zaměřené na anglický jazyk (16, 24, 80 hodin)
 12. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání studentů s SVP
 13. Specifika vzdělávání studentů se SVP
 14. Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ v oblasti inkluze
 15. Kariérové vzdělávání pedagogů SŠ (8, 16, 24 hodin)
 16. Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ zaměřené na projektovou výuku (8, 16, 24 hodin)
 17. Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ zaměřené na polytechnické vzdělávání (8, 16, 24 hodin)

Akreditace DVPP – kurzy pro vyšší odborné školy:

 1. Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti (16, 24, 80 hodin)
 2. Rozvíjení podnikatelských dovedností (výchova k podnikavosti) na VOŠ (8, 16, 24, 80 hodin)
 3. Osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků VOŠ zaměřený na rozvoj kompetencí (16 hodin)
 4. Osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků VOŠ zaměřený na komunikační dovednosti a spolupráci (16 hodin)
 5. Osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků VOŠ zaměřený na konflikty a obtížné situace (16 hodin)
 6. Osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků VOŠ zaměřený na sebepoznání a sebereflexi (16 hodin)
 7. Osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků VOŠ (24, 80 hodin)
 8. Osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků VOŠ zaměřený na rozvoj kompetencí (8 hodin)
 9. Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ v oblasti ICT (8, 16, 24, 80 hodin)
 10. Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ zaměřené na rozvoj matematické gramotnosti (16, 24, 80 hodin)
 11. Rozvoj čtenářské gramotnosti na VOŠ
 12. Rozvoj matematické gramotnosti na VOŠ
 13. Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ zaměřené na anglický jazyk (8, 16, 24 hodin)
 14. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání studentů s SVP
 15. Kariérové vzdělávání pedagogů VOŠ (8, 16, 24 hodin)
 16. Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ zaměřené na projektovou výuku (8, 16, 24 hodin)
 17. Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ zaměřené na polytechnické vzdělávání (8, 16, 24 hodin)
 18. Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ zaměřené na polytechnické vzdělávání (8, 16, 24 hodin)

Pokud máte jakýkoliv dotaz nebo podnět, napište na e-mail DVPP@poc-sluzba.cz, rádi se s Vámi spojíme a najdeme řešení.

Nezařazené

Archivy

Střední školy mohou žádat podporu projektu
S dvouletými dětmi přišly do mateřských škol změny

Další podobné články