Studium MBA v Olomouci pro vedoucí pedagogické pracovníky

Studium MBA v Olomouci

Pokud připravujete, či již realizujete své projekty zaměřené na šablony, jistě víte, že peníze, které ušetříte, můžete využít na úhradu jiných potřeb či služeb. Je tedy možné ušetřené peníze využít na úhradu části nákladů na další vzdělávání, v tomto případě to může být např. studium MBA (Master of Business Administration).

Přispějte si na studium MBA

Dne 31. 10. 2016 jsme slavnostně podepsali partnerskou smlouvu, na základě které budeme realizovat studium MBA v Olomouci (v našem Vzdělávacím centru). V budoucnu budeme moci nabídnout rovněž další, popř. navazující stupně studia – DBA, MPA, LL. M., MSC. a další.

Profesní studium MBA rozšiřuje aktuální nabídku vzdělávacích aktivit pro naše klienty. V Olomouci bude první ročník zahájen 3. 12. 2016. Souběžně již probíhá první ročník v Uherském Hradišti, kde studium zahájilo více jak 40 studentů. Celková délka výuky je rozdělena do 3 semestrů – každý trvá 6 měsíců, celé studium trvá 18 měsíců. Studium je ukončeno získáním profesního titulu MBA a jeho absolvent obdrží celosvětově platný diplom.

Zkoušky profesní kvalifikace v ceně studia

V ceně studia jsou navíc nabízeny některé nepovinné zkoušky profesní kvalifikace dle vlastního výběru studenta. Převážně se jedná o manažerské či odborné zkoušky, např. Manažer projektu, Lektor dalšího vzdělávání, Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, Personalista a mnohé další. Zkoušky budou realizovány vždy na konci každého semestru. Zkoušky odpovídají požadavkům jednotlivých kvalifikací dle Národní soustavy kvalifikací (NSK), kterou zastřešuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a podporuje Hospodářská komora ČR.

Aktualizace: Nové profesní studium MBA v Olomouci

Od 20. října 2018 otevíráme nové profesní studium MBA v Olomouci se zaměřením na digitální management. Toto studium realizuje naše Akademie digitálního managementu, kde se můžete přihlásit na těchto stránkách https://akademie-dm.cz . V případě dotazů se můžete zeptat přes kontaktní formulář na webových stránkách nebo na email Info@akademie-dm.cz .

Nezařazené

Archivy

Inkluze – první zkušenosti ze školení Šablon DVPP
Šablony pro SŠ a VOŠ – avízo výzev DVPP

Další podobné články