Nový kurz - Rozvíjení podnikatelských dovedností (výchova k podnikavosti) - Šablony DVPP pro SŠ nebo VOŠ

Nový kurz – Rozvíjení podnikatelských dovedností (výchova k podnikavosti) 8 hod – Šablony DVPP pro SŠ nebo VOŠ

Vzhledem k našim mnohaletým zkušenostem v oblasti podnikání a vzdělávání dospělých jsme pro Vás, pedagogy, připravili kurz. Tento kurz pro Vás může být zajímavý právě díky spojení těchto aspektů a našich zkušeností.

Cílem kurzu je představení možného zakomponování námětů a jejich využití ve výuce s cílem podnítit podnikavost u studentů SŠ nebo VOŠ. Účastníci kurzu se seznámí s postupy, jimiž se dá podpora podnikavosti ovlivnit. Absolventi zvýší svoji odbornou informovanost o tvorbě výukových materiálů, které podnítí kreativní uvažování o projektové výuce, o přípravě projektů pro studenty. Kurz přispěje ke zkvalitnění profesního působení učitelů na SŠ a VOŠ se zaměřením na podporu podnikavosti u studentů SŠ a VOŠ.

Účastníci školení získají řadu pomůcek – VZOROVÝCH dokumentů, které se v jednotlivých fázích podnikání běžně používají. Detail akreditovaného kurzu DVPP pro SŠ naleznete zde a pro VOŠ zde.

Naše vzdělávací instituce byla založena již před 27 lety Ing. Leopoldem Podmolíkem, který je mimo jiné také akreditovaným lektorem tohoto kurzu. Ing. Podmolík také působí jako místopředseda představenstva Okresní hospodářské komory Olomouc, je majitelem a jednatelem firem Počítačová služba s.r.o, Personální služba s.r.o. a předsedou dozorčí rady SATSYS Technology a.s.

Co najdete v obsahu akreditovaného kurzu DVPP:

 • Rozvoj podnikatelských a inovativních kompetencí.
 • Příprava podnikatelského záměru.
 • Podpora Start Up.
 • Podnikatelské prostředí.
 • Kompetence pedagogů k podnikavosti.
 • Podpora podnikavosti na SŠ nebo VOŠ.
 • Rozvoj kritického myšlení, vnímání problémů svého okolí, nacházení inovativních řešení.
 • Nesení rizik plánování, plánování a řízení projektů s cílem dosáhnout určitých výsledků.
 • a řadu příkladů a zkušeností z mnohaleté praxe lektora…
V rámci akreditovaného kurzu DVPP Vám můžeme předat mimo jiné i naše nabyté zkušenosti z 27 leté podnikatelské praxe, osobní účasti v řadě pracovních skupin Hospodářské komory ČR atd.

Profil lektora

Vystudoval VUT v Brně, FE, katedru Technické kybernetiky, dále Univerzitu Palackého Olomouc, Pedagogická fakulta, DPS. Externě učil na Univerzitě Palackého Olomouc, Filozofická fakulta, Řízení vzdělávacích institucí a na Masarikově univerzitě v Brně, fakulta sociálních studií. Od roku 1990 je lektorem v soukromé vzdělávací instituci – CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ. Je autorizovaným zástupcem u MŠMT ČR pro profesní zkoušky „Lektor dalšího vzdělávání“, u MV ČR autorizovaným zástupcem pro profesní zkoušky „Manažer projektu“, „Asistent/ka projektu“,… Je držitelem mezinárodního certifikátu PRINCE2 Foundation a PRINCE2 Practition

Je členem a zastupuje zaměstnavatele v těchto institucích a organizacích:

 • Okresní hospodářská komora Olomouc – člen (2002 – dosud), člen představenstva (2009 – dosud), od (2015 – dosud) místopředseda představenstva
 • Regionální hospodářská komora Brno – člen (2010 – dosud)
 • Regionální sdružení rozvoje lidských zdrojů – předseda sdružení (2003 – 2007)
 • AIVD ČR – člen (2001 – dosud), krajský koordinátor (2001 – 2009), od (2015 – dosud) člen výkonného výboru
 • Krajská rada rozvoje lidských zdrojů – člen (2003 – 2008)
 • Společnost pro projektové řízení – člen (2003 – 2005)

Termíny pro SŠ

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.

Termíny pro VOŠ

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.

Jednotlivé běhy kurzů budeme vypisovat jako otevřené – převážně v Olomouci, Brně a Zlíně, tak i „pro sborovnu“ v místě spádového zájmu o kurz.

Nezařazené
Akreditovaný kurz, DVPP, Podmolík

Archivy

Hledáme další lektory DVPP
Nový kurz zaměřený na projektovou výuku (8 hodin) pro SŠ nebo VOŠ

Další podobné články