Hledáme další lektory DVPP

Hledáme další lektory DVPP

Vzhledem k velké poptávce po naší široké nabídce akreditovaných kurzů DVPP, připravujeme rozšíření našeho lektorského sboru. Proto i touto cestou hledáme další kvalitní lektory DVPP ke spolupráci v rámci celé ČR.

Jsme samozřejmě rádi za to, že naše dosavadní kvalitní práce generuje tak velký zájem o naše služby. Nejvíce nás potěšil zájem o vícedenní školení a kurzy spojené s výjezdem, ubytováním a případné wellness. Naše vzdělávací aktivity DVPP realizujeme převážně na Moravě a jen výjimečně realizujeme školení DVPP i v Čechách.

Rozšiřujeme náš lektorský tým o lektory DVPP pro MŠ a ZŠ

Aktuálně hledáme lektory pro MŠ a ZŠ v následujících tématech:

 • Čtenářská gramotnost
 • Matematická gramotnost
 • Inkluze

Lektory pro školení a kurzy v oblasti DVPP hledáme jak na Moravě, tak i v Čechách. Případní zájemci se mohou přihlásit paní Ing. Haně Fidranské, která má oblast DVPP na starosti, na emailové adrese HFidranska@poc-sluzba.cz.

Rozšiřujeme náš lektorský tým i o lektory DVPP pro SŠ a VOŠ

Rádi bychom touto cestou oslovili i lektory DVPP pro SŠ a VOŠ, kde máme podobné signály o velkém zájmu po našich službách. Proto bychom rádi taktéž rozšířili portfolio našich lektorů DVPP pro SŠ a VOŠ, takže případní zájemci se, prosím, hlaste na emailové adrese HFidranska@poc-sluzba.cz pro bližší informace.

Kdo jsme?

Občas je lepší napsat informace o nás v bodech, nežli se rozepisovat do dlouhých románů, tedy:

 • Vzdělávání dospělých se věnujeme již více než 20 let, vzdělávání pedagogů již takřka 15 let.
 • Jsme držiteli široké škály akreditovaných vzdělávacích programů DVPP MŠMT ČR:
  • Pro MŠ celkem 21 z toho pro Šablony 11.
  • Pro ZŠ celkem 37 z toho pro Šablony 18.
  • Pro SŠ celkem 17 z toho pro Šablony 9.
  • Ostatní 28 z toho pro Šablony 19.
 • V rámci DVPP jsme realizovali nejen vlastní grantové projekty, ale také projekt MŠMT ČR. (Projekt SIPVZ, Projekt Quido)
 • Výuka není zaměřena na pouhý přednes teorie, ale využíváme:
  • nové moderní a inovativní výukové metody,
  • interaktivní učební pomůcky,
  • praktická cvičení,
  • sebezkušenostní aktivity včetně jejich reflexe atd.
 • Poskytujeme komplexní služby.
 • Reagujeme na Vaše individuální potřeby.
 • Jsme flexibilní. Kurzy umíme přizpůsobit Vašim individuálním požadavkům a možnostem (místo, čas, cenová nabídka).
 • Připravíme jak školení pro jednotlivce, tak i pro velké skupiny.
 • Realizujeme kurzy na míru pro konkrétní školu i otevřené kurzy.
 • Naše vzdělávací středisko je držitelem certifikátu ISO 29990 – Systémy řízení jakosti vzdělávacích služeb. Samozřejmě jsme držiteli ISO 9001, ISO 10006.
 • Jsme autorizováni MŠMT ČR, MV ČR, MPSV ČR k profesním zkouškám:
  • Autorizovaná osoba pro profesi 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání,
  • Autorizovaná osoba pro profesi 63-006-N Administrátor projektu
  • Autorizovaná osoba pro profesi 63-007-R Manažer projektu
  • Autorizovaná osoba pro profesi 75-004-R Kariérní poradce pro výchovu a vzdělávání
  • Dalších cca 40 profesí…
 • certifikovaný partner AGE Managementu z.s. – „Profesní Seniorita“
 • Jsme členy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD ČR).
 • Jsme členy Okresní hospodářské komory Olomouc.
 • Jsme členy Regionální hospodářské komory Brno.
 • Jsme členy Asociace AGE Managementu z.s.
 • Jsme členy Asociace pracovní rehabilitace ČR, z. s

 

 

Nezařazené
DVPP, Lektor, , , VOŠ,

Archivy

Čtenářská gramotnost a anglický jazyk 12.-13.4.
Nový kurz – Rozvíjení podnikatelských dovedností (výchova k podnikavosti) 8 hod – Šablony DVPP pro SŠ nebo VOŠ

Další podobné články