Nový-kurz-zaměřený-na-projektovou-výuku-(8-hodin)-pro-SŠ-nebo-VOŠ

Nový kurz zaměřený na projektovou výuku (8 hodin) pro SŠ nebo VOŠ

Vzhledem k našim mnohaletým zkušenostem v oblasti projektového řízení a vzdělávání dospělých jsme pro Vás, pedagogy, připravili kurzy i na tato témata. Kurz pro Vás může být zajímavý právě díky spojení našich zkušeností s řízením již několika desítek projektů – a to jak s podporou ESF, tak i větších „projektových“ komerčních zakázek. Jsme držitelé řady mezinárodních certifikací, např. ISO 10006 Management Řízení projektů, ISO 29900 Certifikace kvality ve vzdělávání,…

Cílem kurzu je představit možnost zakomponování námětů a jejich využití ve výuce s cílem podnítit kladný vztah k projektovému myšlení u studentů SŠ nebo VOŠ. Účastníci kurzu se seznámí s postupy, pomocí kterých je možné projektové myšlení ovlivnit. Absolventi si zvýší svoji odbornou informovanost o tvorbě výukových materiálů, které podnítí kreativní uvažování o projektové výuce, o přípravě projektů pro studenty. Kurz přispěje ke zkvalitnění profesního působení učitelů na SŠ a VOŠ se zaměřením na podporu projektové myšlení u studentů SŠ a VOŠ.

Účastníci školení získají řadu pomůcek – VZOROVÝCH dokumentů, které se v jednotlivých fázích řízení projektů běžně používají. Detail akreditovaného kurzu DVPP pro SŠ naleznete zde a pro VOŠ zde.

Naše vzdělávací instituce byla založena již před 27 lety Ing. Leopoldem Podmolíkem, který je, mimo jiné, také akreditovaným lektorem tohoto kurzu. Společně s kolegou krajským ředitelem pro Zlínský kraj Mgr. Markem Ginterem jsou i autorizovanými zástupci pro Profesní zkoušku Manažer projektu (kód: 63-007-R). Oba dva jsou držiteli mezinárodní certifikace pro Projektové řízení PRINCE2 stupeň Foundation i nejvyšší stupeň Practition.

Co najdete v obsahu akreditovaného kurzu DVPP zaměřeného na projektovou výuku

Rysy, které má projekt mít

  • Projekt vychází z potřeb (potřeba získávat nové zkušenosti, odpovědnosti za svou činnost,…) a zájmů dítěte.
  • Projekt vychází z konkrétní a aktuální situace, která se neomezuje jen na prostředí školy.

Základní kroky projektu

  • Stanovení záměru projektu, který je představován formulací cílů, stanovení výsledku činnosti;
  • Plánování, tj. vytyčení základních otázek, tématu, typu činností;
  • Provedení, samostatná realizace projektu;
  • Zhodnocení práce na projektu, které by mělo probíhat jednak tak, že učitel a žáci ve vzájemném dialogu před třídou zhodnotí práci na projektu, tak i tak, že žáci se vzájemně hodnotí.
  • a řadu příkladů a zkušeností z mnohaleté praxe lektora…

V rámci akreditovaného kurzu DVPP Vám můžeme předat mimo jiné i naše nabyté zkušenosti z 27 leté podnikatelské praxe a min 15 let řízení projektů dle standardů ESF…

Profil lektorů kurzu zaměřeného na projektovou výuku

Centrum-vzdělávání.cz - obrázek

Ing. Leopold Podmolík

ředitel společnosti

Vystudoval VUT v Brně, FE, katedru Technické kybernetiky, dále Univerzitu Palackého Olomouc, Pedagogická fakulta, DPS. Externě učil na Univerzitě Palackého Olomouc, Filozofická fakulta, Řízení vzdělávacích institucí a na Masarikově univerzitě v Brně, fakulta sociálních studií. Od roku 1990 je lektorem v soukromé vzdělávací instituci – CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ. Je autorizovaným zástupcem u MŠMT ČR pro profesní zkoušky „Lektor dalšího vzdělávání“, u MV ČR autorizovaným zástupcem pro profesní zkoušky „Manažer projektu„, „Asistent/ka projektu“,… Je držitelem mezinárodního certifikátu PRINCE2 Foundation a PRINCE2 Practition. Řídil desítky projektů

Centrum-vzdělávání.cz - obrázek

Mgr. Marek Ginter

ředitel ZLK

Vystudoval Univerzitu Palackého v Olomouci, katedru Pedagogickou, obor Matematika a dále na Přírodovědecké fakultě obor Informatika a výpočetní technika.

Od roku 1993 je lektorem v oblasti dalšího vzdělávání v oblasti výpočetní techniky. Od roku 2010 je lektorem v soukromé vzdělávací instituci – CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ a od téhož roku píše, plánuje a řídí projekty v pozici Manažera projektu v rámci OP LZZ, OP VK, OP Z, a to jak soutěžní/grantové projekty, tak RiP. Je autorizovaným zástupcem u MV ČR pro profesní zkoušky „Manažer projektu“. Je držitelem mezinárodního certifikátu PRINCE2 Foundation a PRINCE2 Practition.

Termíny pro SŠ

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.

Termíny pro VOŠ

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.

Jednotlivé běhy kurzů budeme vypisovat jako otevřené – převážně v Olomouci, Brně a Zlíně, tak i „pro sborovnu“ v místě spádového zájmu o kurz.

Nezařazené
Projektové řízení, Šablony pro SŠ, VOŠ

Archivy

Nový kurz – Rozvíjení podnikatelských dovedností (výchova k podnikavosti) 8 hod – Šablony DVPP pro SŠ nebo VOŠ
Chůva – pečující osoba, personální podpora

Další podobné články