Nejčastější dotazy k šabloně zaměřené na Chůvy

Nejčastější dotazy k šabloně zaměřené na Chůvy

Často se na nás obracíte s dotazy, které se týkají šablony na chůvy. Níže uvádíme přehled dotazů a odpovědí, které možná využijete i Vy.

V šabloně I/1.5. Chůva – personální podpora MŠ je napsáno, že pracovnice ucházející se o tuto pozici musí splňovat minimální požadavky na vzdělání a odbornost dle Národní soustavy kvalifikace (NSK) nebo se uzná vzdělání v oblasti pedagogiky, zdravotnictví nebo sociální péče. Při dokladování výstupů se předkládá doklad o dosaženém vzdělání nebo doklad o absolvování rekvalifikačního kurzu pro pozici chůva dle NSK. Kurz podle NSK je zakončen zkouškou u autorizované osoby nebo instituce. Lze uvedené chápat tak, že pokud má osoba vzdělání pedagogické, zdravotnické nebo vzdělání v oblasti sociální péče, předkládá pouze doklad o ukončení tohoto vzdělání. Žádný další doklad nepotřebuje a žádnou zkoušku u autorizované instituce tedy vykonat již nemusí?

  • Ano, pokud osoba na pozici chůvy splňuje požadavek na vzdělání v oblasti pedagogiky, zdravotnictví nebo sociální péče, popř. i jiné vzdělání, které ovšem musí korespondovat s požadavky stanovenými v NSK, nemusí absolvovat rekvalifikační kurz a zkoušku u autorizované osoby.

Může dělat chůvu absolventka vysokoškolského magisterského vzdělání v oblasti farmacie, která kurz na chůvu nemá?

  • Vzdělání v oblasti farmacie je pro pozici chůva dostatečné.

U šablony Chůva je specifikováno, že děti mohou dosáhnout věku tří let až ve druhém pololetí školního roku. Od kterého data je pololetí bráno?

  • Druhé pololetí je bráno dle školního roku, tj. může dosáhnout tří let od 1. února.

MŠ si chce vzít šablonu „Chůva“. Provoz MŠ je deset měsíců a dva letní měsíce má MŠ zavřeno. Jak má MŠ splnit požadavek na zaměstnání chůvy na dvanáct měsíců?

  • V Přehledu šablon takový požadavek na působení chůvy ve 12 po sobě jdoucích měsících není. Lze tedy zaměstnat na deset měsíců.

V personální podpoře pro MŠ – Chůva, kdy se jedná o nepedagogického pracovníka, není nikde specifikováno ani naznačeno zařazení daného pracovníka do platové třídy. Má si platovou třídu pro Chůvu zvolit sama paní ředitelka? Možností je několik.

  • Je plně v kompetenci ředitele školy. Doporučujeme ověřit si v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV), zde: https://www.ispv.cz/

Může chůva zůstat s dětmi sama nebo musí pracovat vždy pouze pod dohledem pedagoga. Jak to má se odpovědností za děti?

  • Chůva pouze pomáhá pedagogickému pracovníkovi, tj. za děti odpovídá pedagogický pracovník a jeho přítomnost je nutná.

Pokud máte zájem stát se chůvou a potřebuje školení tak se podívejte na naše kurzy a zkoušky:

  • Kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky – termíny
  • Kurz Chůva pro dětské koutkytermíny
  • Zkouška Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017-M) – termíny
  • Zkouška Chůva pro dětské koutky (kód: 69-018-M) – termíny

 

Přihlaste se k odběru novinek

[wysija_form id=“1″]

nebo nás rovnou kontaktujte na e-mail HFidranska@poc-sluzba.cz.

 

Nezařazené
Chůva, DVPP, , NSK

Archivy

Rozšiřujeme nabídku kurzů v oblasti DVPP
Inkluze – první zkušenosti ze školení Šablon DVPP

Další podobné články