Rozšiřujeme nabídku kurzů v oblasti DVPP

Rozšiřujeme nabídku kurzů v oblasti DVPP

Podzimní novinky kurzů v oblasti DVPP

 • Studium pro asistenty pedagoga
 • Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí
 • Kurzy zaměřené na IT
 • Příprava na zkoušky mezinárodního certifikátu ECDL
 • Kurzy v oblasti osobnostního rozvoje

S příchodem podzimu opět přicházíme s informací o rozšíření naší nabídky vzdělávacích aktivit v oblasti DVPP. A na co se vlastně můžete těšit? Malá ukázka nových vzdělávacích aktivit, které jsou právě na posouzení u akreditační komise MŠMT, je uvedena níže.

Studium pro asistenty pedagoga

Kvalifikační program o rozsahu 120 hodin. Jeho absolventi získají kvalifikaci k výkonu přímé pedagogické činnosti ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace.

Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí

Kurz „Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí – primární logopedická prevence“ je určen pro pedagogické pracovníky, kteří se v rámci výkonu své profese věnují řečové výchově, podpoře komunikační kompetence dětí a primární prevenci narušeného vývoje dětské řeči. Zejména je vhodný pro učitelky mateřské školy nebo přípravné třídy základní školy. Jedná se o jeden z velmi žádaných kurzů v oblasti DVPP.

Kurzy zaměřené na IT

V nabídce jsou následující témata kurzů:

 • Textový editor MS WORD
 • Tabulkový kalkulátor MS Excel
 • Tvorba webu – učitelské stránky
 • Grafika – práce s fotografií
 • Pokročilá práce s internetem
 • ICT v práci ředitele školy
 • Seznámení s e-learningem a jeho využití ve výuce
 • Tvorba prezentací v MS Powerpoint a jejich využití ve výuce

Příprava na zkoušky mezinárodního certifikátu ECDL

V nabídce jsou následující oblasti přípravy:

 • Využívání informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání
 • Bezpečné používání informačních technologií
 • Plánování projektů
 • Použití databází
 • Práce s tabulkami
 • Prezentace
 • Spolupráce a výměna informací na internetu
 • Tvorba webových stránek
 • Úpravy digitálních obrázků
 • Základy práce s internetem a komunikace
 • Základy práce s počítačem a správa souborů
 • Zpracování textu

Více informací o konceptu ECDL naleznete na našich stránkách.

Jak na zvýšení výkonu pedagogů a odstranění mezigeneračních rozdílů

Cílem tohoto kurzu v oblasti DVPP je vysvětlit a objasnit učitelům možnosti profesního řízení vlastní pedagogické kariéry, budou umět stanovit své profesní cíle a silné stránky v oblasti dovedností a celoživotního rozvoje pedagoga. Jedná se o pozici, která prochází vývojem a obměnami, na které je potřeba umět odpovídajícím způsobem reagovat. Je potřeba rovněž získat informaci o přístupu a formulování dalšího vývoje, který souvisí se samotnou osobností pedagogů.

V okamžiku, kdy nám budou tyto akreditace v oblasti DVPP schváleny, zveřejníme jednotlivé kurzy na webu specializovaném na vzdělávání v oblasti DVPP http://sablony-dvpp.cz/ i na stránkách naší společnosti https://centrum-vzdelavani.cz/

Nezařazené

Archivy

Nové akreditace na vzdělávací kurzy DVPP
Nejčastější dotazy k šabloně zaměřené na Chůvy

Další podobné články