Lektoři DVPP hlaste se

Lektoři DVPP hlaste se! – MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ

Vzhledem k velké poptávce po naší široké nabídce akreditovaných kurzů DVPP, rozšiřujeme náš lektorský tým. Proto i touto cestou hledáme další kvalitní lektory DVPP ke spolupráci v rámci celé ČR.

Jsme samozřejmě rádi za to, že naše dosavadní kvalitní práce generuje tak velký zájem o naše služby. Naše vzdělávací aktivity DVPP realizujeme převážně na Moravě a jen výjimečně realizujeme školení DVPP i v Čechách.

Rozšiřujeme náš lektorský tým o lektory DVPP

Lektor DVPP musí mít vzdělání odpovídající oblasti, kterou školí a praxi v této oblasti a na daném stupni školy 4 roky, a dále požadované vzdělání:

 • kurzy MŠ – vzělání ze střední ped. školy, nebo z VŠ zaměřené na předškolní pedagogiku
 • kurzy ZŠ – vzdělání z VŠ zaměřené na přípravu učitelů ZŠ
 • kurzy SŠ – vzdělání z VŠ zaměřené na přípravu učitelů SŠ
 • kurzy VOŠ – vzdělání z VŠ zaměřené na přípravu učitelů SŠ nebo VŠ

Co nabízíme ?

 • pracovní poměr formou Dohody o provedení práce
 • konkrétní termíny první potvrzujeme s lektorem podle jeho časových možností, pak až se zákazníkem
 • realizujeme školení v celé ČR

Lektory pro školení a kurzy v oblasti DVPP hledáme jak na Moravě, tak i v Čechách. Případní zájemci se mohou přihlásit paní Ing. Haně Fidranské, která má oblast DVPP na starosti, na emailové adrese HFidranska@poc-sluzba.cz.

Ozvěte se pokud můžete učit něco z těchto témat

a VOŠ

 • Čtenářská gramotnost;
 • Matematická gramotnost;
 • Cizí jazyky;
 • Mentoring;
 • Výchova k podnikavosti;
 • Kariérové vzdělávání;
 • Projektová výuka;
 • Osobnostně sociální rozvoj;
 • Polytechnické vzdělávání;
 • Inkluze.

ZŠ:

 • Inkluze
 • Matematická gramotnost
 • Čtenářská gramotnost

MŠ:

 • Inkluze
 • Matematická pregramotost
 • Čtenářská pregramotnost
 • Osobnostně sockální rozvoj pedagogů
  • Osobnostní rozvoj:
   • sebepoznání, sebereflexe (znalost slabých a silných stránek);
   • prevence syndromu vyhoření;
   • protipředsudkové vzdělávání.
  • Sociální rozvoj:
   • komunikační dovednosti;
   • řešení problémů;
   • prezentační dovednosti;
   • spolupráce.
 • Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi
 • Individualizace vzdělávání v MŠ
Nezařazené
DVPP, Hledáme, Jobs

Archivy

Chůva – pečující osoba, personální podpora
Nové termíny kurzů DVPP pro rok 2018

Další podobné články