Nové termíny kurzů DVPP pro rok 2018

Nové termíny kurzů DVPP pro rok 2018

Připravili jsme pro vás nové termíny kurzů na rok 2018. Jedná se o kurzy Rozvíjení podnikatelských dovedností a Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT. Tyto kurzy jsou určené pro pedagogické pracovníky SŠ i VOŠ.

Rozvíjení podnikatelských dovedností (8 hodin)

Kurz je určen učitelům na i VOŠ. Cílem kurzu je otevřít vzdělávání novým metodám a způsobům s ohledem na podporu podnikavosti. Studenti získají nové vědomosti, dovednosti a představu o jejich praktickém využití. Obsahem kurzu pro pracovníky je:

  • Podpora podnikavosti na SŠ, úvod do podnikatelství.
  • Umění jednat s lidmi, osobnostní rozvoj, předpoklady k úspěchu.
  • Vůdčí dovednosti, rozvoj kritického myšlení, vnímání problémů svého okolí, nacházení inovativních řešení.
  • Obchodní dovednosti, nesení rizik plánování, plánování a řízení projektů s cílem dosáhnout určitých výsledků.
  • Podnikatelský plán, podpora start up, spolupráce s významnými firmami.
  • Realizace studentských firem a vedení fiktivních firem, pořádání veletrhu fiktivních firem.
  • Náměty pro učitele SŠ – projektový den, projektové semináře, hry k rozvoji podnikavosti.

Obsahovou náplň kurzu pro pracovníky VOŠ si můžete přečíst zde.

Po úspěšném zakončení kurzu získají absolventi osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Podmínkou pro získání osvědčení je přítomnost na kurzu.

Termíny pro

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.

Termíny pro VOŠ

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ a VOŠ v oblasti ICT

Tento kurz nabízíme ve 3 variantách v délce trvání 8 hodin, 16 hodin a 24 hodin. Kurz je určen pro pedagogické pracovníky i VOŠ.

Cílem tohoto kurzu je otevřít vzdělávání novým metodám a způsobům učení prostřednictvím počítačových technologií a následně tak zlepšit kompetence studentů v oblasti práce s informacemi a počítačovými technologiemi.

Po úspěšném zakončení kurzu získají absolventi osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Podmínkou pro získání osvědčení je přítomnost na kurzu.

Termíny pro

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.

Termíny pro VOŠ

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.

Nové termíny kurzů

Přehled všech termínů kurzů naleznete na naší stránce termíny kurzů DVPP . Pokud byste měli nějaké dotazy ohledně připravovaných kurzů, napište nám na naši mailovou adresu DVPP@poc-sluzba.cz.

Naše společnost nabízí i řadu dalších kurzů – na ty se můžete podívat na našem firemní webu CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ.

Šablony DVPP pro MŠ a ZŠ, Šablony DVPP pro SŠ a VOŠ
DVPP, Rozvíjení podnikatelských dovedností, termíny kurzů, Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT

Archivy

Lektoři DVPP hlaste se! – MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ
Přehled kurzů DVPP za rok 2017

Další podobné články