chůva

Chůva, kvalifikační zkouška nebo kurz u nás

Díky výzvě Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování (šablony) je možné poskytnout dotaci na podporu personálního obsazení v mateřských školách. Jednou z profesí, na kterou může být dotace na mzdu mateřské škole poskytnuta, je také chůva. Chůva má zajistit dočasnou personální podporu předškolním pedagogům integrujícím do dětského kolektivu dvouleté děti.

Chůvu v mateřské škole může vykonávat osoba, která úspěšně složí zkoušku profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací (NSK), a to Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky nebo Chůva pro dětské koutky.

Zkouška k získání kvalifikace chůva

Naše portfolio aktivit neobsahuje pouze vzdělávací kurzy určené pro pedagogické pracovníky, ale i možnost absolvovat zkoušku, dokládající odbornou způsobilost vykonávat povolání chůvy.

Zkouška, kterou nabízíme, je určena pro všechny zájemce z řad veřejnosti, kteří mají zájem získat kvalifikaci v tomto oboru. Zkouška nevyžaduje předchozí účast na kurzu, absolvovat ji mohou všichni uchazeči, kteří mají dostatečné znalosti a dovednosti k úspěšnému složení zkoušky podle hodnotícího standardu dané kvalifikace dle NSK.

V naší nabídce naleznete oba druhy zkoušek:

Uchazeč, který se chce ke zkoušce přihlásit, musí splňovat:

 • 18 let,
 • základní vzdělání,
 • zdravotní způsobilost – uchazeč musí být bez logopedické vady.

Zkoušku provádí osoba autorizovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Probíhá před komisí složenou ze dvou autorizovaných zástupců autorizované osoby a zdravotnického pracovníka. Skládá se z ústní části a praktického předvedení. Veškeré informace a možnost přihlášení ke zkoušce naleznete na tomto odkaze: https://centrum-vzdelavani.cz/zkousky/skupina/nsk

Kurzy ke zkoušce chůva

Pro uchazeče, kteří nemají dostatečné znalosti k vykonání zkoušky, máme v nabídce připraveny kurzy, které je na zkoušku připraví:

 • Rekvalifikační kurzy akreditované MŠMT v rozsahu 160 vyučovacích hodin (uchazeči o zaměstnání mohou mít kurz hrazen z prostředků úřadu práce). Termíny rekvalifikačního kurzu naleznete zde.
 • Krátkodobé přípravné kurzy, obvykle v rozsahu 2 dnů. Pro skupinu zájemců nabízíme prakticky v celé ČR možnost dohodnout individuální termín, počet dnů výuky i místo realizace.
 • Přípravný kurz ke zkoušce realizovaný e-learningovou formou, který je možné studovat odkudkoliv, kde je připojení k internetu.

Termíny kurzů a zkoušek

V současné době máme vypsáno až do konce roku několik termínů, ve kterých je možné vykonat potřebnou zkoušku k výkonu pozice chůva a kterou je následně možné uhradit z dotací z šablon, popř. se přihlásit k účasti v některém typu kurzu. Na základě požadavku termínu kurzu nebo zkoušky pro skupinu osob tento připravíme na míru.

Činnosti chůvy v mateřské škole

Příklady činností chůvy využitelné pro mateřskou školu:

 • používání výtvarných technik pro rozvoj dítěte;
 • přebalování, mytí dítěte, oblékání dítěte;
 • vedení dítěte k hygienickým návykům;
 • aktivní řešení výchovných problémů s dítětem ve spolupráci s rodinou;
 • čtení pohádek, říkánek, zdokonalování řečí dítěte, řešení problémů s řečí;
 • dodržování zásad prevence úrazů a bezpečnosti;
 • rozvíjení pozornosti a paměti dítěte, řešení případných problémů;
 • soustavné výchovné působení na dítě formou hry v místnosti i v přírodě, používání hraček k rozvoji dítěte;
 • výchova dítěte k sociálním dovednostem.

Pro více informací nebo pro přihlášení ke zkoušce nebo kurzu nás můžete kontaktovat také na e-mail HFidranska@poc-sluzba.cz

Nezařazené

Archivy

Akreditované kurzy DVPP pro ŠABLONY
Hledáte akreditované kurzy pro šablony?

Další podobné články