DVPP - Excel – jaký kurz si vybrat?

Excel – jaký kurz si vybrat?

Na webu Akreditované kurzy DVPP nabízíme pro pedagogické pracovníky různých typů škol několik typů kurzů MS Excel akreditovaných pro tzv. Šablony DVPP. Jak se v nich orientovat, a který z nich si vybrat? O tom pojednává tento článek.

Prezenční kurzy

Klasicky vedené kurzy můžeme uspořádat na některé z našich poboček nebo případně přímo ve vaší škole. Nabídka se na webu nachází mezi ostatními ICT kurzy pod volbami Akreditované kurzy pro Šablony > Akreditované kurzy ICT. Školení v aplikaci MS Excel zde najdete v pěti kurzech očíslovaných římskými čísly a pojmenovaných podle svého obsahu.

Obsah uvedený u každého kurzu tvoří základní kostru školení, vždy se však částečně přizpůsobuje účastníkům. Pokud je to možné, lektor do kurzu zařazuje přímé požadavky zúčastněných. Rozšiřuje nebo zužuje obsah, podle jejich schopností tak, aby probíraná témata všichni zvládli. Vše se prakticky dostatečně procvičuje v připravených sešitech.

MS Excel I. – základní úpravy

Dá se říct, že první čtyři kurzy tvoří jakési tři na sebe navazující úrovně schopností. Jejich obsah je plánovaný na 8 vyučovacích hodin. Kurz MS Excel I. – základní úpravy je zaměřený na účastníky, kteří jsou aplikací dosud „nepolíbeni“, nebo kteří s ní už pracují, ale nemají dostatečné základní návyky a schopnosti. Po absolvování jsou účastníci schopni provádět podobná cvičení, jaká jsou na následujících obrázcích.

Ukázka tvorby vzorců se základními funkcemi - DVPP - MS Excel
Ukázka tvorby vzorců se základními funkcemi
Ukázka tvorby vzorců s absolutním odkazem - DVPP - MS Excel
Ukázka tvorby vzorců s absolutním odkazem

Nejbližší termíny DVPP školení MS Excel I

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.

MS Excel II. – funkce a pokročilé formátování

Kurz MS Excel II. – funkce a pokročilé formátování navazuje na předchozí, což ale neznamená, že by jeho účastníci museli „jedničku“ absolvovat. Přihlásit se může každý, kdo do určité míry zvládá vkládání dat do buněk, jejich formátování a tvorbu jednoduchých vzorců. V kurzu se rozšíří jeho schopnosti při tvorbě vzorců o používání dalších funkcí různého typu. Uveďme zde jako příklad jen několik zásadních: KDYŽ, POČET2, SUMIF, CONCAT, ČÁST, NETWORKDAYS ad.

Příklad cvičení na agregační funkce - DVPP - MS Excel
Příklad cvičení na agregační funkce

Nejbližší termíny DVPP školení MS Excel II

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.

MS Excel III. – vizualizace dat

Další navazující kurz MS Excel III. – vizualizace dat obsahuje kapitoly zpřehledňující tabulky s větším počtem dat. Patří sem především podmíněné formátování, ověřovací pravidla a kombinovaný graf s vedlejší osou. Ve srovnání s předchozí „dvojkou“ se v kurzu méně pracuje se vzorci.

Ukázka podmíněného formátování pomocí tzv. Rychlé analýzy - DVPP - MS Excel
Animovaná ukázka podmíněného formátování pomocí tzv. Rychlé analýzy

Nejbližší termíny DVPP školení MS Excel III

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.

MS Excel IV. – zpracování a analýza dat

V kurzu MS Excel IV. – zpracování a analýza dat jsou zařazena témata popisující nástroje na efektivní analýzu většího počtu dat. Jako zásadní mezi nimi vyjmenujme použití stylů tabulek, řazení a filtrování, automatické souhrny nebo kontingenční tabulky.

Příklad kontingenční tabulky s vloženými průřezy - DVPP - MS Excel
Animovaná ukázka kontingenční tabulky s vloženými průřezy

Nejbližší termíny DVPP školení MS Excel IV

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.

MS Excel V. – základní úpravy, funkce a pokročilé formátování

Kurz MS Excel V. – základní úpravy, funkce a pokročilé formátování je koncipovaný jako blok dvou kurzů pokrývajících rozšířený základ práce v aplikaci. V jeho obsahu se během 16 hodin probírají témata z „jedničky“ a „dvojky“.

On-line kurzy

Všechny kurzy v prezenční formě je nyní možné absolvovat on-line distanční formou, v podobě webináře pomocí aplikace ZOOM, jak o tom píše náš článek Opět jsou povoleny on-line kurzy ze Šablon.

Ukázka s průběhu kurzu v aplikaci ZOOM - MS Excel
Ukázka s průběhu kurzu v aplikaci ZOOM

Jde jen o Vaše rozhodnutí, kterou nabízenou variantu kurzu zvolíte. Dáte přitom přednost prezenční formě s přímým lektorským vedením nebo raději využijete možnost zůstat doma a zvolíte formu webináře?

Šablony DVPP pro MŠ a ZŠ, Šablony DVPP pro SŠ a VOŠ
Akreditovaný kurz, DVPP, DVPP on-line, ICT, MS Excel, MS Office, Šablony pro MŠ, Šablony pro SŠ, Šablony pro VOŠ, Šablony pro ZŠ

Archivy

On-line výuka ze Šablon DVPP opět prodloužena
Tvorba webových stránek pro školy

Další podobné články