střední školy

Střední školy mohou žádat podporu projektu

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I – Výzvy č. 02_16_035 a 02_16_042

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 20. prosince 2016 výzvy pro střední školy a vyšší odborné školy – „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I“. Výzva č. 02_16_035 je určena pro území mimo hlavní město Praha a výzva č. 02_16_042 (je určena pro území hl. m. Praha.

Šablony pro střední školy a vyšší odborné školy

Střední školy a vyšší odborné školy jsou v rámci výzvy podporovány v oblastech:

 • osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů,
 • personální posílení,
 • aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů,
 • využití cizích jazyků ve výuce,
 • aktivity rozvíjející ICT,
 • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.
V oblasti DVPP připravujeme akreditace splňující požadavky šablon. Již nyní však můžeme i středním školám nabídnout akreditované kurzy.

Kdo je oprávněným žadatelem?

Oprávněnými žadateli jsou:

 • Střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy nezřizované organizačními složkami státu (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jednoho žáka/studenta.
 • Střední školy a konzervatoře zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle školského zákona6 (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jednoho žáka/studenta.

Každý žadatel může podat pouze jednu žádost o podporu.

Jaký je časový horizont realizace šablon pro SŠ a VOŠ?

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 20. prosince 2016

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do 30. září 2017 do 14:00.

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 28. 2. 2020

Délka trvání projektu: 24 měsíců

Jaká je výše finanční podpory?

Minimální výše celkových způsobilých výdajů:
 • 200 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů:

 • Stanoví se dle vzorce: 200 000 Kč + (počet žáků školy v denním studiu x 2 000 Kč a/nebo počet žáků školy v ostatních formách studia x 500 Kč).
 • V případě, že právnická osoba vykonává činnost střední a vyšší odborné školy, se částka 200 000 Kč počítá jedenkrát za střední školu a jedenkrát za vyšší odbornou školu, celkem tedy 400 000 Kč.
 • Maximální částka na žadatele nesmí překročit částku 5 000 000 Kč.

Způsob financování: ex ante.

Tyto a mnohé další informace přináší nově zveřejněná výzva Šablony pro SŠ a VOŠ I. Obdobně, jako pro mateřské a základní školy, tak i pro střední školy a vyšší odborné školy připravujeme řadu kurzů a školení v oblasti DVPP. Chcete mít aktuální informace o tom, co se Vám můžeme nabídnout? Přihlaste se k odběru novinek nebo nám zašlete nezávaznou poprávku.

 

Nezařazené
DVPP, Šablony pro SŠ

Archivy

Šablony pro SŠ a VOŠ – avízo výzev DVPP
Připravované kurzy pro SŠ a VOŠ – akreditace DVPP

Další podobné články