DVPP - Hybridní vuýka pomocí aplikace Google

Hybridní výuka s aplikacemi Google

Během covidové krize v našem školství došlo v několika fázích k překotnému rozvoji distanční výuky. To, co dříve bylo odmítáno, se stalo běžné. Dnes se zvažuje, jaké formy se osvědčily natolik, že bychom je mohli implementovat trvale. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy například vyhlásilo na období od 1. 2. 2021 do 31. 8. 2022 Pokusné ověřování obsahu, metod a organizace kombinovaného vzdělávání v základních a středních školách, do kterého je v současné době zapojeno 72 škol různého typu a velikosti.

Nejčastěji skloňovaným pojmy v této souvislosti jsou hybridní nebo kombinovaná výuka. Není cílem tohoto článku rozebírat odlišnosti obou termínů nebo všechny jejich kladné a záporné atributy. Článek se věnuje asynchronní formě hybridní výuky využívající aplikace Google Workspace for Education (dříve G Suite for Education), která je chápána jako rozšíření a obohacení standardního prezenčního způsobu výuky. Umožňuje nové formy práce s nadanými, nemocnými či hendikepovanými žáky, s dětmi na dlouhodobých pobytech v zahraničí nebo chybějícími z jiných důvodů.

U velké části populace převládá přesvědčení, že online výuka probíhá prostřednictvím videokonferencí, tedy synchronní formou propojení učitele se žáky v reálném čase. Kvalitní distanční vzdělávání, by ale mělo videokonference, využívat jen jako doplněk. Jsou totiž pro žáky extrémně náročné na udržení pozornosti a schopnosti se soustředit. Těžiště vzdělávání by mělo spočívat v asynchronní výuce. U škol využívajících Google for Education je k tomuto účelu připravena aplikace Učebna (Google Classroom).

Ikona Google Classroom

Google Učebna

Učebna je online aplikace vytvořená především pro takové formy vzdělávání, kdy žáci nejsou přítomni ve výuce v reálném čase a organizují si její časový rozvrh sami. Využití této aplikace jako doplněk prezenční výuky se jeví jako ideální.

Na následujícím snímku je nástěnka simulovaného kurzu výuky o nástrojích symfonického orchestru.

Tzv. Stream kurzu o symfonickém orchestru v Google Classroom
Tzv. stream kurzu o symfonickém orchestru v Google Classroom

Další snímek ukazuje jeden z výukových materiálů o skupinách nástrojů v orchestru tak, jak jej vidí žáci.

Jeden z výukových materiálů v Google Classroom z pohledu žáka
Jeden z výukových materiálů z pohledu žáka

Na obrázku je jeden z výukových úkolů jednoduše připravený v aplikaci Dokumenty. Žák přesunul šipky ve fotografii na správná místa a odešle ho učiteli.

Žákovský úkol v Google Classroom připravený k odeslání
Žákovský úkol připravený k odeslání

Učebna je propojena s ostatními aplikacemi tvořícími Google Workspace for Education. Pro její správné fungování je nutné používat poštovní schránku Gmail, vhodně si nastavit Skupiny kontaktů, pracovat se soubory na úložně Disk, vytvářet zde Dokumenty, Tabulky, Prezentace, Formuláře, Nákresy nebo si připravovat tabule Jamboard. Potřebou také bude plánování akcí v Kalendáři, především video rozhovorů v aplikaci Meet.

Náš kurz Cloudové služby a komunikace v Google Apps je plánovaný obecně na všechny Google aplikace, nicméně jeho obsah je možné podle požadavků zaměřit právě na aplikaci Učebna a vše, co s ní souvisí.

Termíny školení Cloudové služby a komunikace v Google Apps

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.

MS Office 365 Education

Podobné aplikace a formy výuky nabízí také konkurenční Microsoft Office 365 Education. Práce s těmito on-line aplikacemi je pak obsahem našeho kurzu Office 365 pro školy.

Šablony DVPP pro MŠ a ZŠ, Šablony DVPP pro SŠ a VOŠ
DVPP, Google aps, Google Classroom, Google Meet, Google Suite, Google Workspace, Hybridní výuka, Šablony pro SŠ, Šablony pro VOŠ, Šablony pro ZŠ

Archivy

Nejčastější kurzy pro MŠ – robotika
Náhledy v PowerPointu

Další podobné články