EXCEL pro DVPP

EXCEL pro DVPP

V šablonách pro DVPP je možné najít témata, která se mohou hodit jak při výuce žáků, tak i při praktických činnostech ve školách. Excel -formulář Pokud tedy potřebujete, aby ve Vašem předmětu nebo při výuce žáci sestavili tabulky, případně grafy a…
Click Me
Více jak 100 absolventů DVPP kurzu "Polytechnické vzdělávání"

Více jak 100 absolventů DVPP kurzu “Polytechnické vzdělávání”

Programem “Vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol zaměřené na polytechnické vzdělávání“, pořádaného CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ – Počítačová služba s.r.o., prošlo více jak 100 odborných učitelů. Nosným programem je projekt “Průmysl 4.0”, který byl zahájen před téměř 7 lety v Hannoveru pod názvem “Indusry…
Click Me
DVPP Proč se zúčastnit školení "Osobnostně sociálního rozvoje"?

Proč se zúčastnit školení “Osobnostně sociálního rozvoje”?

Napadá mě parafráze dotazu majora Terazkyho z Černých baronů – “A co si, Kefalín, predstavujetě pod takým pojmom “Osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků“? To jen tak na úvod pro odlehčení. A také, abychom naznačili, že naši lektoři mají i klasické…
Click Me
Menu