akreditace

Avízo výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ A ZŠ I

folder_openNezařazené
commentŽádné komentáře
Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 7. dubna 2016 avízo výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I v prioritní ose 3. Více zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/avizo-vyzvy-c-podpora-skol-formou-projektu-zjednoduseneho
Click Me
Menu